Реклама

Aдрес на редакцията: 

София, ул. "Христо Белчев" 1, ет. 5

Телефони за връзка: 

централа:  +359 (2) 90 57 400  вътр. (101)(102)  +359 (2) 975 3736

GSM: 0885 277 330

e-mail: [email protected]

Директор Реклама

Кристина Николова

Експерти Реклама

Десислава Кирова

[email protected] 

Василка Захариева