Ресторант с бар никне на "Градина", законен е

РИОСВ-Бургас извърши проверка на сигнал за строителство на къмпинг „Градина“ в землището на Созопол, съобщиха от инспекцията. По време на проверката е установено, че строителството засяга частни имоти с проведени процедури по екологичното законодателство.

Строителният обект не е обозначен, но по местоположението му става ясно, че се касае за съгласувано скоро инвестиционно предложение за изграждане на ресторант, бар, магазини, обслужваща улица и паркинг в частен имот на площ от 5,5 дка.

Въпреки че имотът попада в границите на „Бакърлъка“ – защитена зона за опазване на дивите птици, и граничи със защитена зона „Плаж Градина – Златна рибка“ – за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, нарушение няма.

РИОСВ-Бургас е провела процедура по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, чрез изискан доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата е приключила с решение, с което инвестиционното предложение е съгласувано.

Коментари

Задължително поле