РИОСВ-Пловдив стартира Европейската седмица за намаляване на отпадъците

РИОСВ-Пловдив постави днес началото на Европейската седмица за намаляване на отпадъците с викторини сред ученици за разделното събиране на опаковки. Директорът на екоинспекцията доц. Стефан Шилев разказа на учениците от втори клас клас на средно училище "Свети Патриарх Евтимий" за пътя на отпадъците от контейнерите за разделно събиране до заводите за рециклиране и за ползите от това.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците

Експертите от дирекция "Екология и управление на отпадъците" Ваня Копаранска и Йорданка Петева представиха възможностите, които живеещите в район "Централен" имат за изхвърляне на отпадъци в 3 цвята контейнери и демонстрираха видеоклипове със синоптика Емил Чолаков, който разказва за пътя на отпадъка от контейнера за разделно събиране до завода за рециклиране.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците

Децата с интерес гледаха филмчетата на "ЕкоПак България" за оползотворяването на отпадъците и не се затрудниха от въпросите във викторината по темата.

В РИОСВ-Пловдив вече са открити два пункта за събиране на негодни за употреба батерии. В приемната и в деловодството на екоинспекцията са поставени контейнери за излязло от употреба дребно електрическо и електронно оборудване.

Коментари

Задължително поле