РИОСВ предупреди пазарджиклии: Ще дишате мръсен въздух, ако не вземете мерки

През есенно-зимните месеци рязко скача замърсяването с фини прахови частици

От РИОСВ-Пазарджик предупредиха жителите на областния град, че ще дишат мръсен въздух и тази зима, ако не предприемат конкретни мерки в тази насока, касаещи намаляване на фините прахови частици (ФПЧ), които се отделят в атмосферата.

Докато през месеците от април до септември автоматичните измервателни станции  в региона  почти не регистрират денонощия с превишени норми, през есенно–зимните месеци броят на превишенията рязко се увеличава. Замърсяването на въздуха с ФПЧ води до по-често възникване на остри респираторни инфекции (ринити, фарингити, бронхити, бронхопневмонии) и заболявания на очите (конюнктивити и кератити), както и на по-тежко протичане на болести на дихателната система (бронхиална астма, хроничен бронхит, белодробен емфизем) и на сърдечно-съдовите заболявания, което води до намаляване на продължителността на живота.

Основните източници на замърсяване с ФПЧ са процесите на изгаряне на горива за битово отопление, особено при продължителни метеорологични процеси, затрудняващи разсейването на димните газове в атмосферата. Експертите от РИОСВ–Пазарджик призовават да се използват начини за отопление, които не предизвикват отделяне на димни газове във въздуха или те са минимални като парно и ток.

„Ако сте избрали отопление с изгаряне на твърди горива, не използвайте въглища с високо съдържание на пепел и сяра, както и влажна дървесина, тъй като при изгарянето им се увеличават отделяните количества прах и вредни химични съединения като серен диоксид и въглероден оксид. Не изхвърляйте в контейнерите за битови отпадъци гореща сгур и пепел, тъй като това често предизвиква запалване или продължително димене и замърсяване на въздуха. Не слагайте в домашните си печки или котли пластмаси, гуми, парцали, печатни издания и др., тъй като тези отпадъци при изгаряне отделят токсични химични вещества”, съветва екоекспертът Цветанка Чочева. От РИОСВ призовават шофьорите през есенно-зимния период да не оставят автомобила си продължително време с включен двигател на място и да не използват МПС-та с неизправно изгаряне  на горивото в двигателите.

Коментари

Задължително поле