Росен Желязков: Служителите в администрацията трябва да са ангажирани с промяната на аналоговото, хартиено, мислене

Транспортният министър Росен Желязков. Снимка: Архив

Процесът по въвеждането на ефективното електронно управление не е само и единствено технологичен. Ние не можем да променим самите процеси без да положим национално усилие. Трябва да променим законите си, подзаконовата нормативна рамка и самите процеси в администрациите, свързани с административното обслужване.

Това коментира председателят на Държавната агенция “Електронно управление” (ДАЕУ) Росен Желязков след редовното заседание на кабинета. По-рано правителството утвърди доклад по плана за намаляване на административната тежест чрез премахването на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Решението на правителството дава необходимата насока за отпадането на необходимостта от предоставянето на хартиени удостоверения, които участват в няколкостотин административни услуги. За целта до 31 декември 2017 г. трябва да бъдат извършени промени на 49 закона и 70 подзаконови нормативни актове. Осем от издаваните до момента на хартиен носител удостоверения могат да отпаднат веднага след като бъдат извършени нормативните промени, а за отпадането на други четири документа е необходимо първо процесите зад тях да бъдат дигитализирани. Това са удостоверенията за данни в регистър БУЛСТАТ, за граждански брак, за вписани обстоятелства, заличавания и отбелязвания в Имотния регистър по партида на физическо и, на четвърто място, на юридическо лице.

По отношение на удостоверенията за граждански брак Росен Желязков поясни, че в регистрите за граждански брак в дигитален вид съществуват актовете, издадени след 2000 г. или за лицата, родени след 1984 г. Данните за лицата, родени преди това, трябва да бъдат дигитализирани по общини. Предстои и процес на дигитализация на базите данни отпреди 2000 г. за сделки, нотариални актове и други нотариални документи, налични единствено на хартиен носител в 113-те структури на Агенцията по вписванията в страната, допълни Желязков. Министърът на правосъдието следва да извърши точен анализ и разчети във връзка с дигитализацията на тези масиви.

Росен Желязков допълни, че удостоверителните режими на хартиен носител, посочени в решението, имат въздействие върху над 1 милион предоставяни услуги годишно и са свързани с множество други административни услуги. “Това е само началото и предстои следващ етап с нови нормативни изменения”, посочи още Желязков. По думите му, дотогава дигиталните и хартиените процеси в администрацията ще съществуват паралелно. „В процеса на отпадане на хартиените удостоверения и на промяната на аналоговото, „хартиено“, мислене обаче трябва да бъдат ангажирани и служителите”, подчерта председателят на ДАЕУ.

От своя страна вицепремиерът Томислав Дончев апелира да се говори повече за “хуманизация” на административното обслужване, отколкото за “административна реформа”. “Гледаме на административните процеси през очите на гражданите и това е правителствен приоритет”, посочи Дончев. На инспекторатите на всички министерства и ведомства ще бъде възложено да проверят всички предоставяни от съответната администрация услуги и дали те отговарят на базисните критерии, каквито са обслужване на едно гише, непрекъсваемост на процеса по предоставяне на услугата, подходяща среда за гражданите в институциите, наличие на указателни табели и други, обяви вицепремиерът.

Коментари

Задължително поле