Румен Попов остава втори мандат начело на Окръжна прокуратура-Пловдив

Прокурорската колегия на ВСС (Висшия съдебен съвет) избра днес единодушно за втори мандат Румен Попов за административен ръководител на Окръжна прокуратура-Пловдив. В своята концепция Румен Попов акцентира на повишаване общественото доверие в прокуратурата, намаляване на срочността на разследването по досъдебните производства, отделяне на особено внимание при разследването на корупционни престъпления на принципа на екипност, осигуряване на спокойна работна обстановка и др.

Окръжният прокурор Румен Попов има 17 години стаж като магистрат, 6 години от които е съдия. Бил е младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура-Пловдив в периода от 2000 до края на 2004 г., когато е назначен на длъжност заместник-председател на Районен съд–Пловдив, където работи до септември 2010 г. След това е заместник-административен ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура–Пловдив, която оглавява от 2012 г. до момента. Румен Попов е награждаван 2 пъти от главния прокурор с отличие „Служебна благодарност“ за висок професионализъм и отлично изпълнение на служебните задължения.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете