Само 8 от изследвани 21 горски и крайградски чешми около Сливен са с годна за пиене вода

Само 8 от изследваните 21 горски и крайградски чешми около Сливен са с вода, годна за пиене, съобщиха от "В и К". Това показа третото поредно обследване на чистотата на водата на най-посещаваните от туристите чешми в околностите на Сливен, което се извършва в четири поредни сезона по гражданска инициатива на фондация „Старият бряст“ и водното дружество. Изследванията се извършват в неговата лаборатория, по физикохимични и микробиологични показатели. Последните проби са взети в края на пролетния сезон. Повтарят се добрите резултати на водата от чешмите на Долна лифтена станция и в началото на Хайдушката пътека – срещу Информационния център на природния парк „Сините камъни“, Чешмата над крепостта „Туида“, чешмата в края на Хайдушката пътека на Карандила, Турската и Думановата чешма по пътя от Сливен за Ичера. Добрата новина за посетителите на Тодоровото аязмо е, че последната проба от чешмата дава отлични микробиологични резултати. Районът около нея обаче, трябва да се пази от замърсяване. За пръв път с добри резултати е пробата и от чешмата Разсадника в местността Абланово, по пътя за Карандила.

Водата от чешмата на манастира „Св. Илия“ има леки отклонения в микробиологията, които са преодолими. Според специалистите по пречистване, манастирските власти трябва да се погрижат да циментират и санират кладенеца, от който идва водата, защото по неговата зидария се оттича и вода, която не е изворна. Не е годна за пиене водата от останалите 13 чешми с взети пролетни проби. Замърсена остава водата от Твоята чешма в местността Абланово, от Кръстовата чешма, от Бялата чешма по пътя за Бургас, чешмите Харамията, Златко чорбаджи, на Меча поляна, при фурната и на извора Кушбунар в местността Карандила. Замърсяване с колиформи отново имат хранителната тръба от каптажа „Гюрчешма“ зад Техникума по текстил, Кендаловата чешма в местността Айвалъдере, Жейнина чешма по пътя за Ичера и чешмата в центъра на с. Глушник.

При тройно повтарящия се лош резултат, препоръчително е табелата на Кръстова чешма „Водата е годна за пиене“ да се премахне от екипа, който я е поставил, защото дава подвеждаща информация.

Кампанията за обследване на горските и крайградските чешми се провежда от "В и К", по съвместна инициатива с фондация "Старият бряст".

Коментари

Задължително поле