САЩ помагат на общината за „Топлофикация“

Предвижда се проучване на всички възможности за модернизация на топлопреносната мрежа.

Безвъзмездно

Целта е изработване на цялостен план

Американски експерти правят анализ на възможността за оздравяване на дружеството

Агенцията за търговия и развитие на САЩ безвъзмездно ще финансира плана на Столична община за анализ на възможностите за оздравяване, модернизация и рекапитализация на “Топлофикация София” ЕАД. Чрез този проект ще бъде привлечен екип от висококвалифицирани американски експерти в областта на инженеринга, финансите и правото, ръководен от водеща международна инженерингова компания.

В рамките на проекта се предвижда да се проучат всички възможности за модернизация на топлопреносната мрежа.

Проучването ще бъде проведено в следващите месеци, като експертите от САЩ ще посетят съоръженията на “Топлофикация София”. Те ще проучат техническото и финансовото състояние на дружеството, правната рамка и структурата на управление. Крайната цел е изработване на цялостен план с конкретни мерки за техническа модернизация и успоредно с това - за понижаване на емисиите на азотни оксиди, съгласно Директива 2012/27 на ЕС[1]. Всички предвидени дейности ще поставят основата на модернизацията на столичното централно топлоснабдяване.

Изпълнението предвижда използването на най-добрите международни практики като еталон за текущата експлоатация и модернизация на топлоцентрали.

“Това е изключително добра възможност за предприемане на стъпки за стабилизиране на общинското дружество и финансовите му резултати, за подобряване на топлопреносната мрежа и предоставяните услуги на повече от 1 милион клиенти, без да се отрази финансово на потребителите и общинския бюджет”, заяви столичният кмет Йорданка Фандъкова.

Очаква се работата по създаването на плана да стартира незабавно и да приключи до края на 2021 г.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони