Световен отровител 19 със серен двуокис е България (обзор)

На картата от доклада на “Грийнпийс” е показано къде в България са разположени топлоцентралите, работещи на въглища - те са отбелязани в черно.

350 000 тона от отровния газ изхвърлила страната ни в атмосферата през 2018 г.

България е на 19-то място в световния топ 20 на най-големите замърсители със серен двуокис, показва годишният доклад на неправителствената организация “Грийнпийс”.

Според анализа през 2018-а страната ни е изхвърлила 350 000 тона серен диоксид (SO2) в атмосферата на планетата. Така тя е единствената държава-членка на Европейския съюз, която се нарежда сред първите 20 в класацията.

Пред “Труд” Меглена Антонова от “Грийнпийс-България” обясни, че в доклада за първи път са включени снимки от няколко спътника на американската космическа агенция НАСА. Сателитите са заснели “най-горещите точки” в света, където се изхвърля SO2.

У нас това са местата, където работят топлоелектрическите централи, които горят въглища за производство на енергия.

Става дума за ТЕЦ-овете в Маришкия басейн, където работят държавната ТЕЦ “Марица Изток” 2 и така наречените американски централи “Марица Изток” 1 и “Марица Изток” 3 - заедно със свързания с бизнесмена Христо Ковачки ТЕЦ “Бобов дол” през 2018 г. са отделили 205 000 тона серен диоксид (виж стр. 3). Тоест близо две трети от вредните емисии в България.

Като проблемно място в доклада е посочена и друга централа, сочена за собственост на Ковачки чрез офшорна фирма - “Брикел” в град Гълъбово. Според данните на “Грийнпийс” тази ТЕЦ е изхвърлила в атмосферата 85 000 тона SO2. В края на юли Европейската комисия заведе дело срещу България за превишаване на нормите за серен диоксид в района на Гълъбово. Според доклада сериозно замърсяване през 2018 г. е причинила и ТЕЦ “Варна”, която отговаря за студения резерв на страната.

По повод делото на ЕК срещу България от МОСВ вече заявиха, че от години е налице значително намаляване на общите емисии на вредни вещества и в частност на серен диоксид. От ведомството са категорични, че към момента единствено в Гълъбово продължава да има проблеми с постигане на европейските изисквания за SO2.

ТЕЦ-ове на Ковачки на 33-то и 98-о място по замърсяване

В доклада на “Грийнпийс” има и класация на централите. В нея фигурират и две, свързани с Христо Ковачки - на 33 място е ТЕЦ “Брикел”, а на 98 е ТЕЦ “Бобов дол”.

ТЕЦ “Бобов дол” и още една централа на Ковачки - “Топлофикация-Перник”, са най-често глобяваните у нас заради превишаване на вредните емисии. Само за последните 2 години “Топлофикация - Перник” и TEC “Бобов дол” са санкционирани с над 160 хил. лв.

От началото на 2017 г. досега само на ТЕЦ “Бобов дол” Районната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) е наложила санкции в размер на 102 хил. лв. за различни нарушения, включително 50 хил. лв. за депониране на отпадъци. Компанията е глобена и че изпуска непречистени води, че експлоатира инсталацията без сероочистка повече часове от разрешеното и не извършва непрекъснати измервания на обема на димните газове.

В същото време другата ТЕЦ на Ковачки - “Брикел” в Гълъбово, трябваше да спре работа още в края на 2010 г., след като комплексното й разрешително изтече четири години по-рано, когато тя изразходи допълнително позволените є 20 хил. часа без сероочистващи инсталации.

РИОСВ - Стара Загора дори издаде заповед за спиране, а съдът я потвърди. След протести на работниците правителството остави два от блоковете да работят, за да не остане градът без отопление.

Преди месец снимки в социалните мрежи показаха огромен прашен облак в района, а от РИОСВ - Стара Загора обявиха, че санкционират ТЕЦ “Брикел”.

Имаше и кадри как камион с чуждестранна регистрация разтоварва боклуци в “Брикeл” - Гълъбoвo. Тогава експерти коментираха, че у нас въобще не трябва да има внос на отпадъци за горене. Те настояха за проверка как товарът е стигнал до Гълъбово и с какви документи.

Това не е единственият опит на Ковачки да използва боклук в централите си. През миналата година ТЕЦ “Сливен” получи разрешително за изгаряне на неопасни отпадъци - т.нар. RDF (refuse-derived fuel). Такива инвестиционни намерения вече са заявили от ТЕЦ “Бобов дол”, “Топлофикация - Перник” и “Брикел” в Гълъбово. Експерти предупреждават, че тези инсталации крият нов риск за екологията в тези райони.

Още едно проучване на “Грийнпийс”, но от 2016 година показва, че държавната ТЕЦ “Марица Изток 2” и ТЕЦ “Бобов дол” са сред 30-те най-вредни за здравето на хората и отговорни за климатичните промени въглищни електроцентрали в Европа.

В доклада се казва още, че ТЕЦ “Марица изток 2” е отговорна за 730 преждевременни смъртни случая, което я поставя на второ място в ЕС, а на ТЕЦ “Бобов дол” се падат 470, което й отрежда шесто място.

МОСВ пред “Труд”: Обективни са нашите данни

През 2018 година в три общини е отчетено превишаване на SO2, съобщиха официално пред “Труд” от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Става въпрос за Гълъбово, Димитровград и Перник.

“Данните от измерванията са единственият обективен начин да се определи дали дадено населено място е подложено на въздействието на определен замърсител, в случая - серен диоксид. Всички останали подходи, включително използването на математически модели, са неточни”, уточняват от ведомството. И добавят: “С изключение на община Гълъбово, превишенията са в рамките на допустимия от законодателството брой.

Що се отнася до Гълъбово превишенията, регистрирани в тази община, се дължат на разположените на малка площ четири големи топлоелектрически централи. При определени обстоятелства, включително неблагоприятни климатични условия, се получава натрупване на високи концентрации на серен диоксид и съответно - превишаване на определените норми.

Отбелязваме също, че не е задължително превишенията на нормите за серен диоксид да се регистрират единствено около ТЕЦ-овете. Наличието на топлоцентрала е едната възможност за генериране на високи нива на серен диоксид. Но превишения се регистрират и в населени места, в които през зимния период, основно по социални причини, домакинствата използват за отопление големи количества въглища и брикети с високо съдържание на сяра.”

Меглена Антонова от “Грийнпийс България” пред “Труд”: В страната ни има три „горещи точки”

- Г-жо Антонова, как страната ни да се справи със замърсяването със серни оксиди?

- Има нужда от повече инициатива от българските институции. От една страна да се оценява кумулативният ефект на замърсяването. Когато си говорим за замърсяване в даден район, където има концентрирано производство на електричество от въглища, има нужда от оценка на общото замърсяване от всички централи. Министерството на околната среда и водите казва за замърсяването със SО2, че всяка от централите изпълнява комплексните си разрешителни и не е в нарушение на нормите. Ние се съгласяваме с това за повечето ТЕЦ-ове. Но не се отчита, че централите, разглеждани колективно като източник на SO2, реализират много голямо замърсяване. Отделно европейската енергетика като сектор върви в посока за намаляване на използването на изкопаеми горива и преминаване към нови източници на енергия като възобновяемата.

- Кои са трите горещи точки на замърсяване в България?

- Това са трите централи “Марица Изток”, ТЕЦ “Бобов дол” и ТЕЦ “Варна”.

- Какво трябва да се направи?

- Нужна е централизирана политика, за да намалее производството на въглища. Вероятно за дадени ТЕЦ като “Бобов дол”, която е над 50-годишна, това ще означава затваряне. За другите по-нови централи като “Марица Изток” 1,2,3 трябва да започне да се мисли за инвестиции. За подобряването им дългосрочен план за намаляване на емисиите. Но ако това не е икономически изгодно за тях е добре да се мисли каква е стратегията за затварянето им. Европа смята, че 2030 г. е подходящ хоризонт за затварянето на голяма част от въглищните производства. Време е България да започне да мисли в тази посока. Вече има държави от ЕС, обявили дати за затваряне на тези производства. Такива са Германия, Холандия.

- Кой е най-големият замърсител в България?

- Когато си говорим за серни диоксиди, можем да кажем, че това са въглищата и изгарянето им. Такъв пример е ТЕЦ “Марица Изток” 2 (държавната централа в Маришкия басейн - б.а.), тъй като има голямо производство. Също ТЕЦ “Брикел, който е с много стара инсталация. Такива са двете американски централи Марица Изток 1 и 3 - те също отчитат сериозно замърсяване.

- Какво е качеството на въздуха в България?

- В България има нужда от много подобрения. Основно в районите, където има производства. Редовно получаваме снимки от хора, живеещи в такива региони. Конкретно в Гълъбово виждаме доста често обгазяване на града и смятаме, че е нужно да се вземат по адекватни мерки.

- Как ще коментирате заведеното дело от ЕС срещу България заради замърсяването със SO2?

- България отдавна знае, че ЕС ще вземе сериозни мерки. В крайна сметка се получава, че ние като данъкоплатци ще плащаме заради това два пъти - от една страна е здравният разход, а друга страна ще плащаме глобите, наложени от ЕС.

Коментари

Задължително поле