Свищовски студенти представиха иновации в регионалното развитие

Студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” представиха вижданията си за иновативни подходи и инструменти в регионалното развитие пред специалисти от Областна администрация Плевен. Срещата на свищовските студенти с представители на практиката бе в рамките на семинар на тема: „Приложение на маркетинга на дестинацията в контекста на устойчивото интегрирано градско развитие (по примера на гр. Плевен)”.

Форумът се проведе по проект с ръководител доц. д-р Пенка Горанова – преподавател в катедра „Маркетинг”. В него участваха екипи от студенти 2 и 4 курс на специалност „Маркетинг” и четвъртокурсници от специалността „Публична администрация”. Специални гости на събитието бяха арх. Трифон Иванов – директор Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” и Александър Костов – главен експерт в същата дирекция при Областна администрация Плевен, както и директорът на Института за научни изследвания при Стопанска академия – проф. д-р Маргарита Богданова.

Форумът осигури уникална възможност на студентите да демонстрират водеща роля при решаването на комплексен практически казус, изискващ мултидисциплинарен подход и креативни компетенции. Те представиха анализите и оценките си за туристическия потенциал на обекти, свързани с културно-историческото наследство на град Плевен, обсъдиха факторите препятстващи и благоприятстващи организацията на маркетинга на дестинацията за гр. Плевен и дискутираха с представителите на областната администрация възможностите за създаване на интегриран туристически продукт на града, който да допринесе за реализиране целите на устойчивото градско развитие.

Коментари

Задължително поле