Свищов подменя уличното осветление с енергийно ефективно

Финансирането в размер на 8,2 млн. евро е по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност"

Община Свищов започва работа по изключително важен проект, свързан с енергийната ефективност. Чрез възможностите, които предоставя Норвежкият финансов механизъм и Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. ще бъде подменено уличното осветление във всички населени места в общината, които отговарят на изискванията, с така нареченото „интелигентно осветление“.

Общината ще кандидатства по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), като процедурата има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини, и да подобри условията на живот на населението в страната.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по Програмата е 8,2 млн. евро, а бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 200 000 до 600 000 евро. Няма изискване за съфинансиране от страна на кандидатите.

Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, което оказва влияние върху ръста на енергийната консумация през последните години. Неговата модернизация и рехабилитация е от ключово значение за намаляване на енергийното потребление в общините.

Коментари

Задължително поле