Севлиево домакинства национален фестивал "Наука на сцената-7"

Национален фестивал "Наука на сцената-7" - 2018 организират Община Севлиево, Националният организационен комитет с участието на представители на Съюзите на физиците, химиците, биолозите и математиците в България, Министерство на образованието и науката и СУ „Васил Левски“ в Севлиево, което ще бъде и домакин на изявите на участниците тази година.

Фестивалът се подкрепя от фондация "Еврика", Национален ученически екопарламент, Център за творческо обучение - София и Училищно настоятелство при СУ "Васил Левски" – Севлиево.

Националният фестивал "Наука на сцената-7" е подборен етап от постоянно действащата Европейска програма "Наука на сцената" ("Science on stage"). Неговата основна цел е да предизвика и повишава интереса на ученици от всички етапи на училищното и предучилищното образование към природните науки, като основна област на човешкото познание и като бъдеща кариера.

Това се постига чрез непрекъснато повишаване на нивото на образованието по научните дисциплини – физика и астрономия, химия, биология, математика и информатика, с което се повишава и научната грамотност на цялото общество. Целта, която си поставя Националният фестивал, е подобряване качеството на преподаване на научните дисциплини от учителите. Той дава възможност на учителите да обменят иновативни идеи, образователни методики и опит и ги запознава със съвременните научни постижения.

Всички участници във фестивала представят по най-атрактивен начин проекти, базирани на изследователски подход при обучението по една от определените от Международния организационен комитет (МОК) теми: „Наука в най-ранните години „, „Дигитална грамотност и обучението по природни науки“, „Обучението по природни науки за устойчиво развитие“, „Астрономията и изследването на Космоса в обучението по природни науки“, „Евтина наука и наука за рециклирането“, „Приобщаваща наука“ и „Съвместни проекти“.

Всички учители, участващи във фестивала, представят своите проекти на щандове на изложба, която се нарича „Панаир”. Това е основният елемент на събитието, в което участват и ученици за представяне на проекта. По желание проектите могат да се представят и в две категории. Първата е работилница (с продължителност 50 минути)- Интерактивни работни сесии от учители за учители, на които участниците работят заедно, за да учат и да практикуват нови умения, да усвояват нови дейности или да създават ресурси; или представление на сцена (с продължение 20 минути)-Участниците изнасят пленарни презентации, представления или експериментални лекции на сцена.

Седмото издание на Националния фестивал "Наука на сцената" ще бъде последвано от международната изява, която ще се проведе от 31 октомври до 3 ноември 2019 г. в Кашкайш (Cascais), Португалия. Участниците в международния фестивал ще бъдат определени на националните фестивали на страните, които имат състезателен характер. Основната цел на тези фестивали е, да повишат качеството на обучението като дадат възможност на учителите по научните дисциплини да обменят опит и преподавателски подходи, да ги вдъхновят и ентусиазират за прилагането им и да ги информират и популяризират сред тях съвременните научни постижения.

Коментари

Задължително поле