Сезират КПКОНПИ за нарушения в Министерството на културата

В Доклада на Главния инспекторат към Министерския съвет има препоръки служебният премиер Гълъб Донев да отнесе материалите за констатираните нарушения към КПКОНПИ и АДФИ.

Главният инспекторат към Министерския съвет потвърди информация на “Труд News” за конфликт на интереси при заместничка на Велислав Минеков

Необходимо е да се създаде организация за опазване на обществения ресурс при провеждане на конкурси, показва проверката

Тежки репутационни щети за служебния кабинет

Извънредна проверка на Главния инспекторат към Министерския съвет е констатирала нарушения във ведомството на доскорошния културен министър Велислав Минеков и препоръчва на служебния премиер Гълъб Донев материалите да бъдат изпратени в антикорупционната комисия и Държавната финансова инспекция.

Доклад на Главния инспекторат към Министерския съвет потвърди изцяло информацията на “Труд News” от 28.11.2022 година за нарушения от зам.-министъра на културата проф. Борислава Танева, която е финансирала проект на сина си с десетки хиляди лева държавни пари по програма на национален фонд “Култура” докато е била председател на Управителния съвет на въпросния фонд “Култура”. Нещо повече, инспекторите отбелязват, че “твърдението, публикувано в статия на електронна медия за допуснати нарушения от проф. Борислава Танева, зам.-министър на културата, е основателно”.

„Труд News” разполага с доклада на Главния инспекторат, където пише следното до служебния министър-председател: “Комисията извърши обективно и безпристрастно възложената проверка като констатира, че изложените данни в статия, публикувани в електронна медия са основателни. С оглед на направените констатации Ви предлагаме да утвърдите доклада и да дадете съгласие копие от доклада да бъде изпратено на министъра на културата, на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно имущество (КПКОНПИ) и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ)”.

Изводите и препоръките, както и целия доклад от 17 страници на Главния инспекторат са изпратени на служебния премиер Гълъб Донев на 31 януари 2023 година, но вече няколко дни върху констатациите се водят преписки и със знанието на президентството, потвърдиха пред “Труд News” източници от “Дондуков” 2, като надделява мнението, че назначените от Минеков кадри в голямата си част носят “тежки репутационни щети на министерството на културата и на целия служебен кабинет”. 

Още на 28 ноември 2022 година “Труд News” изнесе информация за нередностите при провеждането на конкурса в културното министерство.

Проверяващите от Главния инспекторат са категорични, че “зам.-министърът на културата проф. Борислава Танева (упълномощена от министъра на културата, който по това време е Велислав Минеков) не е спазила изискванията на чл. 63 ал 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и е участвала при вземане на решение на Управителния съвет на Национален фонд “Култура”, с което е одобрено финансирането на проект, подаден от свързано с нея лице (син)”.

Както “Труд News” и информационна агенция “Пик” съобщиха, става дума за проект на Drop Down Community, с продуцент Алекс Атанасов, син на заместник-министърката на Велислав Минеков - Борислава Танева, който печели финансиране от 31 517.40 лв. С близо 100 000 лева държавни пари е финансиран по същата конкурсна процедура на национален фонд “Култура” на действащ към момента на провеждане на конкурса член на Управителни съвет на Национален фонд култура - Яна Генова, която е директор на Фондация “Следваща страница”. В условията на конкурса е ясно записано, че проекти на организации на членове на Управителния съвет на Национален фонд “Култура” са абсолютно недопустими дори да кандидатстват, камо ли да бъдат одобрени за финансиране с решение на същия този Управителен съвет, след няколко етапа на оценка.

В препоръките са отбелязани две точки: При назначаването на членовете на Управителния съвет на Фонд “Култура” (представители на министерството на културата) да бъдат спазени изискванията на чл. 26 алинея 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

Другата препоръка е министърът на културата да създаде организация за стриктно спазване на изискванията на чл. 5, алинея 2 т.17 от Наредба №Н-5 от 25.06.2007 година за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от национален фонд “Култура” с цел опазване на обществения ресурс.

Из съдържанието на Доклада

Конфликт на интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията (ЗПКОНПИ)

В самия доклад проверяващите от Главния инспекторат към министерския съвет са написали: “Следва да се отбележи, че по време на заседанието на Управителния съвет на Национален фонд “Култура” на 24.08.2022 година, при разглеждане на доклада за резултатите по “Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации”, трима от членовете на Съвета са напуснали заседанието поради наличие на конфликт на интереси”.

И още по-важната част от документа, който от няколко дни е на бюрото на служебния премиер Гълъб Донев: “Прави впечатление, че проф. Борислава Танева като председател на УС на Национален фонд “Култура” не е уведомила членовете, че тя попада в същата хипотеза на конфликт на интереси със Сдружение “Дроп Даун Комюнити”, представлявано от г-н Алекс Атанасов (син)”.

В доклада на Инспектората е отбелязано още, че договорът за финансирането на проекта на сина на проф. Борислава Танева не е влязъл в сила, тъй като не е подписан от изпълнителния директор на Национален фонд “Култура”. Но проверяващите са категорични, че има данни за нарушения: “Въпреки, че договорът за финансирането на проекта на сина на проф. Борислава Танева, зам.-министър на културата не е влязъл в сила, са налице данни за евентуален конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ, предвид обстoятелството, че същата не се е отвела като председател на Управителния съвет на фонда и е участвала в заседанието на 24.08.2022 година”.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Крими и право