Сигнали за смущаващи факти и обстоятелства за Лозан Панов внесе в Инспектората на ВСС Канал 3

Канал 3 внесе три сигнала до Инспектората на ВСС. Те засягат председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, члена на ВСС Калин Калпакчиев и съдия Мирослава Тодорова.

"Като обществено ангажирана и независима медия, многократно сме посочвали в своите журналистически материали, крайно смущаващи факти и обстоятелства, свързани с председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. Уважавайки всяка една държавна институция и особено органите на съдебната власт, призвани да упражняват правомощията си изцяло в услуга на обществото и гражданите в Република България, същевременно не можем да бъдем безучастни свидетели на конкретни действия на председателя на ВКС, които считаме за несъвместими, както с морала, така и със законовите изисквания за упражняване на съдийската професия", се посочва в сигнала за Панов.

В сигнала на Канал 3 са посочени и следните смущаващи обстоятелства.

1. В началото на 2016 година в медиите бяха разпространени снимки, на които се вижда посещението на Лозан Панов в кантората на адвокат Иван Тодоров в гр. София,

както и разменена между тях SMS кореспонденция, от кояго става ясно, че двамата са изключително близки и поддържат редовни контакти. При положение, че кантора „Георгиев, Тодоров и Ко" е от водещите адвокатски кантори в страната, с множество съдебни дела с голям материален интерес, включително във ВКС, подобни действия на Панов пораждат основателно съмнение за наличие на конфликт на интереси.

2. Отново през 2016 година станаха публично известни снимки, на които се вижда как Лозан Панов празнува в компанията на адв. Божидар Банков. Банков е участвал в множество фирми, свързани с обвиняемия от прокуратурата бивш собственик на КТБ Цветан Василев /като например "Шийлдс инвестмънт", НУРТС и „Тауърком", кредитирани с десетки милиони лева от банката/ и се смята, че е от приближените му юристи. Същевременно Банков е съдружник в обща адвокатска кантора с Ирина Репуц, която е председател на Християндемократическата партия, участвала заедно с Реформаторския блок на предходните парламентарни избори. Твърди се също, че Божидар Банков и брат му Веселин Банков, който е дългогодишен синдик, са изключително близки с бившата съдийка Румяна Ченалова, която е подсъдима за извършено престъпление и дисциплинарно уволнена от ВСС. Тези контакти не бяха коментирани, нито опровергани по никакъв начин от Лозан Панов, въпреки засиления обществен интерес и многократно поставяните му въпроси, което води до извод за тяхната истинност и същевременно с това изключително много компрометира, както честта, така и доброто име на Панов.

3. В изтеклите през м. април 2017г. в медиите стенограми /т. нар. АРГО-гейт/ от проведени срещи между обвиняемия от прокуратурата Иво Прокопиев с представители и лидери на политически партии, неправителствени организации, финансирани от чуждестранни фондации /"Америка за България" и ..Отворено общество"/, социолози, политолози и бизнесмени, като Христо Иванов, Радан Кънев, Трайчо Трайков, Мартин Димитров, Антоанета Цонева, Николай Стайков, Стояна Георгиева, Иван Бедров, Теодор Захов, Евгений Дайнов и други, става ясно, че Лозан Панов /посочен с инициалите си ,ЛП"/, е бил обсъждан като възможен кандидат на този кръг за президент.

В стенограмата /истинността на която не се оспорва от участвалите на срещите лица и беше изрично потвърдена от Иво Прокопиев/ е посочено от Христо Иванов - председател към настоящия момент на партия „Да, България", че кандидатурата на Панов е неподходяща, очевидно поради проблеми в биографията на съпругата на Панов, определена от него като „черен лебед".

В последващи публикации в медиите е посочено, че съпругата на Панов - Елисавета Панова вероятно има криминална регистрация, макар да не е осъждана, което вероятно е дало основание на Христо Иванов за тази негова реплика. Посоченото разкрива пълната зависимост на Лозан Панов от политически лица и партии, както и от обвиняеми от прокуратурата бизнесмени /Иво Прокопиев/, което е напълно несъвместимо със заемания от него пост. Нещо повече, тази стенограма очевидно разкрива и продължителни контакти между Лозан Панов и посочените лица, включително Христо Иванов, при които са споделяни от Панов дори дълбоко лични факти за лица от неговото семейството. /Възможно е и друго тълкуване - че именно с подобна информация Лозан Панов е бил поставен в зависимост от този кръг лица, което е също толкова скандално и абсолютно недопустимо/. Към настоящия момент липсва всякакъв коментар, както от страна на Лозан Панов, така и от участвалите в разговора лица, относно тези факти и обстоятелства, което потвърждава достоверността им.

4. След избора на Лозан Панов за председател на ВКС, същият участва в поредица от организирани мероприятия, широко разгласени и подкрепени медийно именно от лицата, участвали в стенограмите „АРГО", като например: речта му, произнесена на тържеството по повод 135 години от съществуването на ВКС в зала „Тържествена" на Съдебната палата, участието му в „протеста" на съдии на стълбите пред Съдебната палата в София, организирането от негова страна на срещата с румънската прокурорка Лаура Кьовеши, непосредствено преди парламентарните избори и други, както и постоянното му участие в телевизионни предавания, в които налага и споделя тезите на грантово зависимите представители на НПО, политици и бизнесмени, участвали в отразените в стенограмите разговори. Посоченото разкрива координирани действия между председателя на ВКС и посочените по-горе лица, което е в разрез с всички етични норми и със Закона за съдебната власт и е напълно недопустимо с оглед на заемания от него пост.

Канал 3 напомня, че според Закона за съдебната власт, съдията трябва да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

В Кодекса за етично поведение на българските магистрати са заложени основните принципи, на които трябва да отговаря поведението на всеки един магистрат в съдебната система.

"Видно е обаче, от изложените по-горе изключително смущаващи по своя характер връзки, личностно поведение и действия на председателя на ВКС Лозан Панов, че същите несъмнено са изцяло в разрез с основните принципи на съдийската професия", завършва сигналът на Канал 3.

Канал 3 сигнализира Инспектората на ВСС и за члена на съвета и съдия в Апелативен съд - София до избирането му във ВСС - Калин Калпакчиев.

Медията обръща внимание на следните смущаващи факти:

1. През месец януари 2017г. в медиите беше разпространена снимка, на която се вижда Калин Калпакчиев заедно с бившия правосъден министър Христо Иванов, понастоящем председател на политическа партия „Да, България“ и съдия Мирослава Тодорова, която е с образувано дисциплинарно производство за забавени 229 дела. От снимката става ясно, че тримата са заснети на кръстовището на ул. “Г.С. Раковски” и ул. “Неофит Рилски” в гр. София, което е в непосредствена близост до ул. “Г.С.Раковски” № 132 А, на който номер се намира офисът на Български институт за правни инициативи (БИПИ), финансиращ се с грантове от Фондация "Америка за България” и “Отворено общество” и чиито директор до 2014г. е Христо Иванов. След тази дата директор на БИПИ е Биляна Гяурова - Вегертседер, а брат й Ангел Гяуров е в ръководството на партия „Да, България" и има участия във фирми, свързани с Иво Прокопиев и Росен Плевнелиев.

Както присъствието ма Калпакчиев в компанията на посочените лица, така с още по-голяма сила и посещението му в офиса на БИПИ /ако такова е осъществено/, поставят въпросите намира ли се членът на ВСС и съдия в Апелативен съд в определени зависимости от политически лица и бизнесмени, както и спрямо съдии, с образувани дисциплинарни производства.

2. През месец март 2017г. в медиите беше изнесена информация, че Калин Калпакчиев е внесъл извънредни точки за гласуване във ВСС на 28.02.2017г., касаещи искане за защита от страна на ВСС спрямо съдия Мариана Георгиева от Софийски градски съд, по повод постановени от нея съдебни актове. Членът на ВСС Калпакчиев обаче не е информирал колегите си, че съпругата му - Елизабет Колева - Калпакчиева, е докладчик по един от тези актове на Георгиева и на 02.03.2017г. постановява съдебен акт, който потвърждава произнасянето на Георгиева по този казус (въпреки практика на САС в обратния смисъл, която е известна както на съдия Георгиева, така и на съдия Калпакчиева). Същевременно, гласуването по тези точки във ВСС е на 07.03.2017г., когато съдебния акт на съдия Калпакчиева вече е бил факт, но Калин Калпакчиев отново не уведомява ВСС за този конфликт на интереси (касае се за казус, по който съпругата му има отношение) и настоява за гласуване.

3. През месец август и месец октомври 2016г. в списанието и интернет-сайтът „Клуб Зет", собственост на издателя Огнян Донев, е публикувана авторска статия от Калин Калпакчиев, със заглавие „Съдебната независимост под обсада". Към този, както и към настоящия момент, Огнян Донев е подсъдим по висящо дело пред Софийски градски съд за укриване на данъци в особено големи размери. Втора инстанция по това дело ще е Софийски апелативен съд, в наказателното отделение на което е съдия Калин Калпакчиев (същият според закона ще бъде възстановен на заемана от него съдийска длъжност, при изтичане на мандата му във ВСС). Посоченото разкрива конфликт на интереси, доколкото кариерното израстване на съдията от СГС, който гледа делото против Огнян Донев зависи от Калин Калпакчиев, в качеството му на член на ВСС, а от друга страна, при възстановяване на Калпакчиев на длъжността съдия в Софийски апелативен съд, е възможно същият (или негови колеги), да се произнесат по това дело, като втора съдебна инстанция. От друга страна, ако Калпакчиев е получил възнаграждение за авторския си материал, това също е предпоставка за извършване на проверка, доколко тези му действия съответстват на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и на Закона за съдебната власт.

Канал 3 призовава Инспектората към Висшия съдебен съвет да инициира извършване на обективна и безпристрастна проверка (включително дисциплинарна), при която да бъдат анализирани посочените в сигнала обстоятелства и да бъде установено възможно ли е Калин Калпакчиев да продължи да заема поста на член на ВСС, съответно на съдия.

Канал 3 сезира Инспектората за Мирослава Тодорова, като пита дали съдията се намира в определени зависимости от политически лица и бизнесмени, както и спрямо членове на ВСС, още повече, че срещу Тодорова вече е образувано дисциплинарно производство за забавени от нея 229 съдебни дела и гласуването по този случай ще бъде извършено именно от Висшия съдебен съвет.

"С оглед на това молим и настояваме, Инспектората към Висшия съдебен съвет да инициира извършване на обективна и безпристрастна проверка (включително

дисциплинарна), при която да бъдат анализирани посочените в сигнала обстоятелства и да бъде установено възможно ли е Мирослава Тодорова да продължи да заема длъжността съдия", пише в сигнала.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Крими и право