“След кризата”: Как Русия и Китай борят хегемонията на US долара

Доклад на МВФ обявява война на недържавните криптовалути

Да чакаме ли скоро „Путинкойн“ или „Сикойн“

Джеймс Рикардс е редактор на финансовия бюлетин „Стратегическо разузнаване“ и директор на проекта „Джеймс Рикардс“, изследващ сложната динамика на геополитиката и глобалния капитал. Той е автор на две от най-продаваните книги според „Ню Йорк Таймс“, „Смъртта на парите“ (2014) и „Валутни войни“ (2011). Той е портфолио мениджър, адвокат и икономист и е заемал ръководни длъжности в големи американски компании. През 1998 г. е главният преговарящ за спасяването на LTCM (Long-Term Capital Management е хедж фонд), спонсориран от Федералния резерв. Неговите клиенти включват институционални инвеститори и правителствени дирекции. Сътрудник е на „Файненшъл таймс“, „Ивнинг Стандарт“, „Ню Йорк Таймс“, „Уошингтън пост“ и др. Съветник е по капиталовите пазари на ЦРУ и на службата на министъра на отбраната, и е в Консултативния съвет на Центъра за санкции и незаконни финанси във Вашингтон.

Предлагаме на читателите откъс от последната книга на Джеймс Рикардс „След кризата“.

Криптозлато. Двете страни в света, които са заявили най-категорично желанието си да отхвърлят хегемонията на американския долар, са същите две страни, които през последните десет години са придобили най-много злато от всички - това са Русия и Китай. Днес техните планове да погребат долара са преминали отвъд етапа на пожелателното мислене към предприемането на активни мерки.

Подходът на Русия и Китай е ясен. И двете страни развиват собствени криптовалути на силно криптиран цифров регистър с контролиран достъп. Те добре знаят, че нито рублата, нито юанът имат необходимите елементи за статуса на резервна валута, включително облигационен пазар с дълбока ликвидност и добре развита правова държава. Но тези проблеми могат да бъдат прескочени посредством създаването на нова валута. Идеята е техният план да проработи по следния начин: Русия и Китай ще обединят официалното си злато (около 5000 тона, или около 15% от цялото официално злато в света), депозирайки го в швейцарски небанков трезор, регулиран според швейцарското законодателство. Те ще поканят други участници в схемата да направят същото.

В същото време двете страни ще пуснат в обращение нова дигитална валута, базирана на техния разпределен регистър. Тази нова валута (да я наречем „Путинкойн“ или „Сикойн“*, например) ще бъде фиксирана по обменен курс от 1 монета = 1 СПТ.

Експанзия на тази нова валута може да бъде осъществена на базата на нови златни депозити или доброволно създаване на кредит, деноминиран в нея. Управителният съвет на разпределения регистър ще взима решения относно участието на валутата, златния депозит и паричната маса. Между членовете на тази група от държави ще започне да се провежда търговия със стоки и услуги. Тъй като са членове, Северна Корея може да продава оръжия на Иран, Китай може да продава инфраструктура на Русия, Иран и Русия могат да продават петрол на Китай, китайците може да ходят на почивка в Турция и т. н.

Тези трансакции биха могли да бъдат таксувани на местно равнище във всяка валута, но биха били конвертирани от централните банки на участниците в новата цифрова валута за целите на платежния баланс.

Балансът на цифровите монети ще бъде нетиран и уреждан периодично. Нетните салда ще бъдат уреждани във физическо злато по пазарни цени, конвертирано от СПТ, като се използват ежедневно излизащите стойности на МВФ.

Златото може или да бъде прехвърляно на притежателя на баланса, или да бъде преразпределено в швейцарския трезор без физическо прехвърляне. Тази система би съчетала и най-старата форма на пари (златото) с най-новата (електронна валута на разпределен регистър). Важното от гледна точка на руснаците, китайците и другите участници е, че щатският долар изобщо не участва. Тази разпределена парична система вероятно ще се разрасне бързо, особено след като големи икономически сили като Индия и Бразилия бъдат привлечени от лесното u използване и отсъствието на щатския долар. Китай и Русия биха могли да ускорят приемането u, като изискат от по-малките си търговски партньори да използват новата система.

Натиск може да бъде приложен и върху големи стокови износители като Саудитска Арабия и Австралия да фактурират в новата цифрова валута. Нетните търговски баланси може лесно да бъдат конвертирани в долари чрез продажба на баланса от физическо злато, ако е необходимо. По този начин новата цифрова система би могла да бъде свързана със съществуващата доларова система чрез използването на злато.

Русия и Китай не са сами в преследването на криптовалути на разпределени счетоводни книги. В процес на разработка е и нов клас глобални криптовалути на разпределен регистър с контролиран достъп, управляван от МВФ и централните банки, за което свидетелства следният откъс от доклада на МВФ „Парична политика в дигиталната епоха“ от месец юни 2018 г.: Управителният директор на МВФ Кристин Лагард отбеляза в речта си в английската централна банка миналата година, че „най-добрият отговор от страна на централните банки е [...] да бъдат отворени за нови идеи и нови изисквания с развитието на икономиките. Държавните институции трябва да регулират използването на криптоактиви, за да предотвратят регулаторния арбитраж и всяко нечестно конкурентно предимство, което криптоактивите могат да извлекат вследствие на по-леките регулации. Това означава [...] ефективно облагане на криптотрансакциите. Централните банки следва да продължат да правят парите си привлекателни за използване като средство за сетълмент. Те биха могли например да направят парите на централната банка лесни за използване в дигиталния свят, като емитират свои собствени цифрови токени, които да допълнят физическите пари и банковите резерви. Такава дигитална валута на централна банка би могла да бъде обменяна, равнопоставена и децентрализирана по същия начин, както и криптоактивите.

Докладът на МВФ трябва да се разбира като обявяване на война на недържавните криптовалути и манифест, призоваващ за контролирани от държавата криптовалути. Един от резултатите вероятно ще бъде електронни СПТ, администрирани от МВФ, които да улеснят суаповете и търговията на вторичния пазар между държавите-членки на МВФ, които притежават СПТ.

В случай на масивна нова емисия на СПТ с цел смекчаване на световната финансова криза електронните СПТ следва да ускорят емитирането и да увеличат скоростта на трансферите за неблагоприятно засегнатите страни по същия начин, по който пожарни коли от един град биха бързали да се притекат на помощ в съседен град, където се е развихрил неконтролируем пожар. Докато тече процес на разработка на цифрови валути, контролирани от Русия, Китай и МВФ, други по-любопитни събития се развиват в сферата на световните пари.

Златен стандарт без злато. Международна парична конференция със или без участието на МВФ и/или фиксиран курс XDR/USD не са единствените пътища към глобална парична реорганизация. Едностранни действия на търсещи стабилност страни могат да предизвикат мрежови ефекти, които да доведат до възникването на глобален паричен режим, наподобяващ класическия златен стандарт, който преобладава от 1870 до 1914 г.

Дали е възможно една национална валута да се придържа към златен стандарт, ако емитентът на тази валута има малко, или няма никакво злато? Любопитното е, че отговорът е „да“, стига тази валута да не е щатският долар. Нация, която желае да обвърже валутата си със златото, трябва само да я деноминира в злато и да позволи кръстосаният валутен курс към долара да бъде свободно плаващ. Притежател на тази валута, който иска да я обмени за злато по фиксирания курс, може да продаде валутата на централната банка на емитента за долари на кръстосан курс, изчислен така, че да се получи сума в долари, която би позволила покупката на злато на пазарна цена с тегло, равно на теглото, определено от фиксирания курс.

В този двуетапен процес има повече трансакционни разходи и пазарни фрикции, отколкото в простото директно обменяне на местната валута в злато. Тези фрикции обаче могат да бъдат намалени чрез предварително споразумение с борса за физическо злато, която предлага отстъпки за обем, директна обработка и бърза доставка до безопасно небанково хранилище за сметка на продавача на валута. Не е нужно междинното звено между местната валута и златото да бъде щатският долар; може да бъде използвана всяка валута, която би била приета на ликвиден пазар за злато.

* От името на председателя на Китай Си Дзинпин и английската дума за монета (coin).

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Мнения