Служебният здравен министър Асен Меджидиев - в конфликт на интереси

Снимка: Булфото

Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев не е предприел никакви действия за освобождаването си като председател на Управителния съвет на Столична колегия на Български лекарски съюз и пет месеца фигурира още като председател. Управителният съвет само е упълномощил временно да го замества един от заместник-председателите. Уставът на БЛС и Столична колегия ясно казва, че в ръководните им органи не могат да бъдат избирани министри, заместник министри, депутати и т.н. и когато избрани заемат такива длъжности, следва незабавно да освободят местата в ръководните органи на съюза.

Какво правят структурите и контролната комисия на БЛС спрямо министъра-председател на Столична колегия, ако няма реакция защо това е така, си е проблем на съсловната организация и нейните органи, които са се бетонирали със законовото задължително членство. Но не говори добре за състоянието на БЛС, за което отдавна има подозрения, че служи за патерица на актуалните управляващи.

Интересно е обаче друго, което засяга българските граждани - избиратели и данъкоплатци, държавните органи и човека, назначаващ служебните министри.

Всъщност Меджидиев не само няма право да е председател на колегия на БЛС, щом е министър, но и обратното – ако е член на управителен орган на БЛС, не би трябвало да е министър.

Съгласно Закона за администрацията, чл. 19, ал. 7, т. 3, министрите не могат да са членове на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация. Това ограничение стандартно стриктно се спазва и ако някой заеме такава длъжност, предварително или веднага при избора освобождава или поне предприема действия /подава заявление за освобождаване/ от съответния ръководен орган. Такива прецеденти в МЗ е имало неколкократно – с бившите министри д-р Божидар Нанев /станал такъв от председател на БЛС /, д-р Стефан Константинов /при избора – зам. председател на БЛС/, проф. Асена Сербезова /председател на Българския фармацевтичен съюз/. Всички те незабавно напуснаха постовете в съсловната организация /която явно по смисъла на закона е вариант на НПО/. Меджидиев обаче мисли очевидно да се върне на поста след края на мандата…Всички, заемащи висши държавни длъжности напускат и управлението на фирми, частни практики и свободни професии. Не и Меджидиев. За това, че отговарят на изискванията на закона, заемащите висши държавни длъжности по Закона за администрацията, попълват декларации. Такава е попълнил и министър Меджидиев, та въпросът е има ли там невярно съдържание.

В друг фундаментален закон - за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, съществува глава осма – Конфликт на интереси. Раздел II в нея регламентира забрани и ограничения, свързани с изпълнението на висша публична длъжност. Съгласно членове 55-58 лице, заемащо висша публична длъжност, не може да представлява държавата или общината в случаите, когато има частен интерес от вземането на дадено решение; няма право да използва служебното си положение, за да оказва влияние в частен интерес върху други органи или лица при подготовката, приемането, издаването или постановяването на актове; да участва в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или постановяването на актове, да сключва договори или да извършва други дейности в частен интерес при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба.

Очевидно е, че министърът е осъществявал множество от правомощията си с действия и актове, касаещи Българския лекарски съюз, и то не само в МЗ. Чрез двама свои заместници, членове на Надзорния съвет на НЗОК /единият председател/, той влияе пряко върху решенията на касата и преговорите със същия този Български лекарски съюз, т.е. образно казано, преговаря със себе си. Най-фрапантното е, че в края на миналата година бе приет анекс на Националния рамков договор между МЗ и НЗОК. Министърът го преподписа, което си е фрапиращ конфликт на интереси. Защото от страна на БЛС, текстът на договора бе съгласуван от Националния съвет на БЛС, чийто членове са председателите на районни колегии.

Според източници на „Труд“ служебният здравен министър имал намерение да се върне в столичната колегия на БЛС. Преди това обаче няма никакъв проблем да бъде проверен от КПКОНПИ за конфликт на интереси.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Разследване