Служителите на ДАНС ще правят физзарядка всеки вторник и четвъртък

Който не спортува, ще го пращат на еднодневни пешеходни походи всеки месец

Държавните служители в ДАНС осъществяват обща физическа подготовка чрез занимания с физически упражнения или вид спорт в установеното за ДАНС работно време за не по-малко от два астрономически часа седмично - вторник и четвъртък по един час в работно време и един час в извънработно време, които са последователни.

Това предвижда проект на Инструкция за условията и реда за поддържане на физическата подготовка на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност”, публикуван за обществено обсъждане.

Документът е изготвен в изпълнение на разпоредбата на чл. 68 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, съгласно която по време на службата си държавните служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ са длъжни да поддържат физическата си подготовка по ред, определен с инструкция на председателя на агенцията.

Държавните служители, които не поддържат физическата си подготовка при условията на чл. 6 (цитираната по-горе разпоредба за упражнения във вторник и четвъртък, бел. ред.), участват в пешеходни походи, които се провеждат един път месечно в рамките на един работен ден, предвижда инструкцията.

Агентите на ДАНС, подлежащи на специализирана физическа подготовка, провеждат учебно-тренировъчен процес в работно и извънработно време по учебна програма, разработена от специализирана дирекция „Сигурност на ДАНС”, утвърдена от председателя на ДАНС, която се провежда от инструктори.

Коментари

Задължително поле