Сметната палата предложи законови промени за финансирането на партиите

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков

Одитната институция иска да се забранят даренията от определени категории юридически лица

Необходимо е законово да се регламентират по видове разходите, които могат да правят партиите. Това заяви председателят на Сметната палата Цветан Цветков на кръглата маса „Финансирането на партиите и политическият плурализъм“, съобщиха от одитната институция.

Това е едно от предложенията за законови промени в областта на финансирането на партиите, които Сметната палата ще предложи на Народното събрание. В момента Законът за политическите партии дава широка финансово разходна свобода на партиите, за което Сметната палата многократно е алармирала. Съгласно чл. 29 от Закона, разходването на средствата е за подготовка и участие в избори, за осигуряване на работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи, но липсва конкретизация на тези присъщи разходи.

Сметната палата установява при своите одити неразплатени задължения на партиите към доставчиците на стоки и услуги. Още по-сериозен е проблемът при инициативните комитети, които се създават за участие в отделен вид избори. След изборите те престават да съществуват като правен субект, който да носи отговорност за задълженията им, а Сметната палата няма правомощия да проследи, дали се разплащат в бъдеще. Подобно неразплатено задължение на практика се превръща в скрито финансиране от юридическо лице, поясни председателят на одитната институция.

Необходимо е да бъдат въведени достатъчно забрани за финансиране от определени категории юридически лица, които да не допускат злоупотреба с публични средства и евентуално въздействие върху политическите партии. Тази позиция на Сметната палата е в съответствие с Препоръка Rec (2003)4 на Комитета на министрите на държавите членки на Съвета на Европа за общи правила срещу корупцията при финансирането на политическите партии и предизборните кампании. Изпълнението й се контролира от „Група държави срещу корупцията“ (GRECO) към Съвета на Европа. Припомняме Ви, че България е една от страните-учредителки на GRECO. Сметната палата е участвала в периода 2005-2015 г. в защитата от българска страна на доклада за оценка на България по тема II „Финансиране на политическите партии“ в рамките на третия кръг за оценка на България от GRECO. Позицията на Сметната палата е изразена и в становището й пред Конституционния съд. (виж прикачения файл).

"Продължават да се набират средства за финансиране на предизборна кампания на политическите партии след нейното приключване", посочи още Цветан Цветков.

Сметната палата предлага да се регламентира крайна дата за финансиране на предизборна кампания, за да се предотврати тълкуване и евентуални незаконни действия.

Коментари

Задължително поле