Турция удължи извънредното положение в страната с още 3 месеца

Ограничено е движението за всички превозни средства през Троянския проход

Тир се обърна на пътя Монтана-Видин

С лихвоточки да се плащат данъци Жилищно-спестовните влогове ще може да се наследяват

Двоен самоубийствен атентат в Нигерия взе най-малко 12 жертви

Президентът награди разузнавачи посмъртно Депутатът Таско Ерменков с отличие от министъра на отбраната

Пълна каша с Истанбулската конвенция Няма нужда от нов превод, документът се ратифицира на езика, на който е договорен

Вижте акцентите в броя на вестник „Труд“ в четвъртък, 18 януари 2018

Искрен Веселинов: Ние от ВМРО сме категорични, че няма да подкрепим Истанбулската Конвенция, независимо колко превода и бъдат направени

Болниците искат парите си от НЗОК по съдебен път Въпреки решението на съда, здравната каса отказва да плати надлимитната дейност

Училища и градини с по-ниски сметки за парно Потребили сме по-малко топлоенергия през декември

Без субсидии за хора с увреждания, ако имат фирма Отпускат до 20 хиляди лева на кандидат за започване на собствен бизнес

Населението на Велико Търново се увеличава За кратко време жителите на старата столица са се увеличили с 1000 души

Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с дъщерите в Свищов Анкета е показала, че са лица в риск, а нямат личен лекар

Слаба охрана улеснила атентата на летището в Сарафово Никой не е забелязал терориста, поставил бомбата в автобуса с израелски туристи

Сметната палата установи несъответствия в имуществените декларации на 375 лица на висши държавни длъжности (СПИСЪК)

Снимка: Архив

Сметната палата публикува списък със заключенията за несъответствие от извършените проверки на имуществените декларации, подадени от лицата, заемащи висши държавни и други длъжности през 2017 г.

Установени са:

– 147 заключения за несъответствия на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, подали ежегодни декларации или уведомления през 2017 г.

– 128 заключения за несъответствие на лица, подали встъпителни и финални декларации за периода от 01 януари до 10 ноември 2017 г.

Проверката на имуществените декларации обхваща и техните съпруг/а, и ненавършили пълнолетие деца.

В случаите, когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, напомнят от одитната институция.

Пълните списъци:

Александър Георгиев Георгиев Директор на дирекция Национална агенция за приходите Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на 1/6 ид.ч. от урегулиран поземлен имот с площ от 792 кв.м., ведно с построените в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда, полумасивна стопанска сграда и паянтова стопанска сграда в с. Бели мел, общ. Чипровци.
Ангел Георгиев Иванов Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Комунистическа партия на България“ Подал уведомление. Не е декларирал придобиване на дялове в „АИД Интернешънъл консултинг“ ЕООД; „КИЛАЙТ КОНСУЛТИНГ“ ООД и „НЮ МЕДИЯ СОЛЮШЪН“ ООД, всички в гр. София, както и доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 4 873 лв. и доходи от друга стопанска дейност в размер на 127 лв.

Ангел Пенчов Геров Кмет Община Пирдоп Не е декларирал придобиване на урегулиран поземлен имот с площ от 505 кв.м. в с. Чавдар, общ. Пирдоп.
Анелия Живкова Георгиева Заместник – кмет Столична община – район „Надежда“ Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 8 463 лв.
Ася Велиславова Иванова Заместник – кмет Община Берковица Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на дялове в новоучредено дружество „РУИВ-АНМЕН“ ООД, гр. Берковица.
Атанас Стефанов Калчев Кмет Община Кричим Не е декларирал придобиване на дялове в „МАБУА“ ЕООД, впоследствие преименувано в „КАСБУЛ“ ЕООД, гр. Пловдив.
Бейзат Садък Яхя Председател на ОбС Община Венец Не е декларирал солидарно задължение по многоцелеви кредитен лимит в общ размер на 4 671 270 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху свои собствени имоти – дворно място с площ от 750 кв.м., заедно с построените в него магазин от 102 кв.м., пивница от 107 кв.м., фурна от 104 кв.м. и складово помещение и навес от 153 кв.м. в с. Осеновец; дворно място с площ от 2 640 кв.м., заедно с фурна и работилница за производство и реализация на тестени закуски с разгъната застроена площ от 500 кв.м.; дворно място с площ от 255 кв.м., ведно с построената в него сграда, състояща се от сутерен и първи етаж с обща застроена площ от 398,2 кв.м., находящи се в с. Венец; битова сграда с площ от 124 кв.м. и административна сграда и склад в с. Осеновец, както и нива с площ от 5 дка в с. Венец, четири броя ниви с обща площ от 47,451 дка в с. Борци и четиридесет броя ниви с обща площ от 590,112 дка в с. Осеновец, общ. Венец.
Бейсим Руфад Расим Кмет Община Исперих Не е декларирал за себе си и съпругата доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в общ размер на 5 400 лв.
Бисер Стоянов Манолов Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Движение България на гражданите“ Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 3 040 лв., както за себе си и съпругата доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в общ размер на 12 851 лв.

Божидар Димитров Борисов Кмет Община Две Могили Не е декларирал придобиване на 1/2 ид.ч. от поземлен имот с площ от 469 кв.м. в с. Николово, общ. Русе.
Борислав Асенов Борисов Председател на ОбС Община Смядово Подал уведомление. Не е декларирал придобиване на употребяван лек автомобил „СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА 2.5“, както и данни за съпругата – доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 081 лв.
Борислав Николаев Бончев Директор ОДМВР – Габрово Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на употребяван лек автомобил „РЕНО СЦЕНИК“.
Боян Владимиров Георгиев Заместник – кмет Община Аврен Не е декларирал придобиване на моторна яхта „Луизиана“, Нс806.
Валентин Венциславов Евтимов Заместник – кмет Община Лом Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на употребяван лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН ШАРАН“.
Валентин Лазаров Кръстев Председател на ОбС Община Твърдица Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 479 лв., както и данни за съпругата – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец в размер на 3 974 лв.
Васил Божидаров Цолов Кмет Столична община – район „Оборище“ Не е декларирал доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 7 560 лв., както и доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ в размер на 3 931 лв.
Васил Кръстев Сайменов Заместник – кмет Община Самоков Не е декларирал данни за съпругата – доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 5 679 лв., както и доходи от друга стопанска дейност в размер на 320 лв.
Васил Лазаров Дамянов Председател на ОбС Община Лесичево Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 15 746 лв.
Венелин Найденов Найденов Директор на дирекция Национална агенция за приходите Не е декларирал данни за съпругата – доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 38 960 лв., доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 28 545 лв., както и доходи от друга стопанска дейност в размер на 1 222 лв.
Венера Райчева Аръчкова Заместник – кмет Община Смолян Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на иглолистна гора с площ от 10,301 дка в с. Чокманово, общ. Смолян.
Венцислав Стоянов Иванов Заместник – кмет Община Павликени Не е декларирал данни за съпругата – доходи от друга стопанска дейност в размер на 3 400 лв.
Весела Николаева Лечева Народен представител Народно събраниe Не е декларирала доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ в размер на 27 216 лв.
Веселка Венелинова Петкова Заместник – кмет Столична община – район „Нови Искър“ Не е декларирала доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 2 023 лв.
Виктор Василев Трифонов Главен секретар Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – доходи от друга стопанска дейност в размер на 7 301 лв.
Гавраил Борисов Забуртов Главен секретар Национална агенция за приходите Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на апартамент с площ от 83,24 кв.м. в гр. Смолян.
Ганчо Петков Карабаджаков Заместник – кмет Община Велико Търново Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на офис на две нива с разгъната застроена площ от 58 кв.м. в гр. Велико Търново.
Генчо Георгиев Иванов Директор ОДМВР – Ямбол Не е декларирал придобиване на нива с площ от 12,500 дка в с. Козарево, общ. Тунджа, впоследствие отчуждена.
Генчо Дойчев Герданов Кмет Община Копривщица Подал уведомление. Не е декларирал лизингово задължение за придобиване на лек автомобил „ТОЙОТА КОРОЛА“.
Георги Василев Стаменов Кмет Район „Централен“ – Пловдив Подал уведомление. Не е декларирал доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 4 500 лв.
Георги Григоров Григоров Директор ОДМВР – София Не е декларирал ипотекарно задължение по револвираща кредитна линия за инвестиционни цели в размер на 1 940 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечена с договорна ипотека върху поземлен имот с площ от 4 043 кв.м. в гр. София, в съсобственост с други физически лица.
Георги Михайлов Георгиев Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Български социалдемократи“ Подал уведомление. Не е декларирал доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 6 480 лв.
Георги Николаев Лесов Председател на ОбС Община Раковски Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на употребяван лек автомобил „ОПЕЛ КОРСА“.
Георги Николов Недев Народен представител Народно събраниe Не е декларирал данни за съпругата – доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 12 563 лв.
Гергана Ангелова Дончева Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Български демократичен център“ Подала ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирала придобиване на дялове в „ГОЛДЪН ХОУМ“ ЕООД, гр. София.
Даниела Димитрова Малешкова Народен представител Народно събраниe Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на дялове в новоучредено дружество „Тракия строй ПЗ“ ЕООД, гр. Септември.
Даниела Димитрова Николова Председател на ОбС Община Ветрино Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на дялове в новоучредено дружество „ДИКОРА ГРУП“ ООД, с. Момчилово, общ. Ветрино.
Даниела Йорданова Панайотова Заместник – кмет Район „Аспарухово“ – Варна Не е декларирала дадено обезпечение – законна ипотека в размер на 56 000 евро върху апартамент с площ от 86,750 кв.м. в гр. Варна.
Дико Иванов Иванов Заместник – кмет Община Добричка Не е декларирал за себе си и съпругата дадено обезпечение – договорна ипотека в размер на 18 472 лв. върху две ниви с обща площ от 33,500 дка в с. Владимирово, общ. Добрич.
Димитър Германов Германов Кмет Община Приморско Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество „ЕКО ТЕРА ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Бургас.
Димитър Григоров Шишков Народен представител Народно събраниe Подал ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на употребяван лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН ТИГУАН“.
Димитър Любенов Владимиров Заместник – председател Държавна агенция за българите в чужбина Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество „АР ТИ ДЖИ“ ЕООД, гр. София.
Димитър Петров Сяров Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Демократи за силна България“ Не е декларирал данни за съпругата – доходи от друга стопанска дейност в размер на 5 787 лв.
Димитър Симеонов Сотиров Кмет Община Земен Подал уведомление. Не е декларирал придобиване на нива с площ от 1,256 дка и ливада с площ от 3,744 дка, в с. Марино поле, общ. Петрич.
Дурхан Мехмед Мустафа Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Движение за права и свободи“ Не е декларирал за себе си съпругата придобиване на овощна градина с площ от 9 дка в с. Черноград, общ. Айтос.
Ева Бойкова Душкова Член на контролен орган на политическа партия ПП „Български демократичен център“ Подала уведомление. Не е декларирала доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 4 157 лв.
Елена Стоянова Георгиева Член на контролен орган на политическа партия ПП „Земеделски съюз „Ал. Стамболийски““ Не е декларирала придобиване на дялове в новоучредено дружество „ИЧКОВ-ЖЕЛЕВ ЯМБОЛ“ ООД, гр. Ямбол.
Елин Асенов Радев Кмет Община Доспат Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в „СЕВ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Доспат.
Емил Аврамов Кало Член на ръководен орган на политическа партия ПП „АБВ“ (Алтернатива за българско възраждане) Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 200 лв., както и данни за съпругата – доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество размер на 2 160 лв.
Емилия Христова Йорданова Заместник – началник Дирекция за национален строителен контрол Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на дялове в „НЮ ФИЛМС“ ООД, гр. София.
Ерджан Сабахтин Юсуф Председател на ОбС Община Маджарово Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 6 400 лв.
Ердинч Исмаил Хайрула Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Движение за права и свободи“ Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на пасище с площ от 6 000 кв.м. в с. Загорско, общ. Момчилград.
Жеко Маринов Жеков Председател на ОбС Община Долни чифлик Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество „ВЕ-ЕЛ 69“ ЕООД и в „ЖЕКОВИ“ ЕООД, гр. Долни чифлик.
Жельо Иванов Бойчев Народен представител Народно събраниe Не е декларирал данни за съпругата – доходи от прехвърляне на права или имущество в размер на 9 000 лв.
Здравко Асенов Димитров Заместник – кмет Община Неделино Не е декларирал доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 1 959 лв., както и доходи от друга стопанска дейност в размер на 600 лв.
Здравко Димитров Димитров Областен управител Областна администрация – Пловдив Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество „ЧЕРИТА ГРУП“ ЕООД, гр. Пловдив.

Злати Станев Златев Председател на ОбС Община Дългопол Не е декларирал придобиване на два броя ниви с обща площ от 6 дка в землището на гр. Дългопол.
Ивайло Йорданов Иванов Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Български демократичен център“ Подал уведомление. Не е декларирал доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 23 066 лв.
Ивайло Кирилов Ивков Член Централна избирателна комисия Не е декларирал данни за съпругата – доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 9 518 лв. и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 6 925 лв.

Ивайло Петров Симеонов Кмет Община Елин Пелин Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 464 лв.
Иван Димитров Грънчаров Кмет Община Луковит Не е декларирал солидарно задължение по банков инвестиционен кредит в размер на 508 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху пасище с площ от 4 384 кв.м., стопански двор с площ от 9 981 кв.м., заедно с построените в него масивни селскостопански сгради с обща застроена площ от 2 388 кв.м. и селскостопанска сграда с площ от 545 кв.м. в гр. Луковит, собственост на друго физическо лице.
Иван Димитров Димитров Председател на ОбС Община Харманли Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 6 566 лв.
Иванка Владимирова Сотирова Заместник – кмет Община Стара Загора Не е декларирала доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 8 119 лв.
Илиян Костов Янчев Кмет Община Малко Търново Не е декларирал лизингово задължение за придобиване на лек автомобил „ФОРД ЕКОСПОРТ“, както и данни за малолетния си син – придобиване на 1/2 ид.ч. от урегулиран поземлен имот с площ от 772 кв.м., ведно с построените в имота жилищна сграда с площ от 60 кв.м. и гараж с площ от 22 кв.м. в гр. Средец.
Илияна Донкова Дончовска – Бърдарска Заместник – кмет Община Борован Не е декларирала доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 4 254 лв., както и данни за съпруга – придибиване на два броя ниви с обща площ от 14,997 дка в с. Борован, общ. Борован и доходи от друга стопанска дейност в размер на 466 лв.
Йордан Петров Йорданов Заместник – кмет Община Суворово Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 3 540 лв.
Йорданка Иванова Стоева – Йорданова Председател на ОбС Община Шабла Подала уведомление. Не е декларирала доходи от стопанска дейност като едноличен търговец в размер на 9 338 лв.
Калин Георгиев Гелев Кмет Община Сапарева баня Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на употребяван лек автомобил „ТОЙОТА РАВ 4“.
Калоян Ангелов Илиев Кмет Община Ихтиман Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на лек автомобил „МЕРЦЕДЕС Е 220 ЦДИ“.
Калоян Драгомиров Паргов Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Българска социалистическа партия“ Подал уведомление. Не е декларирал доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 41 223 лв, както и доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 6 340 лв.
Костадин Димитров Димитров Кмет Район „Тракия“ – Пловдив Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредени дружества „ТРАКИЯ ПРО“ ЕООД и „ВЕНДИНГ 24“ ООД, гр. Пловдив.
Красимир Атанасов Кръстев Председател на ОбС Община Каварна Подал уведомление. Не е декларирал доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 2 177 лв., както и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 4 752 лв.
Красимира Пенева Анастасова Кмет Община Долни чифлик Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на дялове в новоучредено дружество „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ДЕА – 63 – Д-Р ДИМИТЪР АНАСТАСОВ“ ЕООД, гр. Долни чифлик.
Красимира Янакиева Дянкова Заместник – кмет Община Аксаково Не е декларирала за себе си и съпруга доходи от друга стопанска дейност в общ размер на 2 895 лв.
Кунчо Димитров Гайдов Заместник – кмет Община Поморие Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 2 106 лв., както и доходи от друга стопанска дейност в размер на 840 лв.

Лъчезар Йорданов Петков Извънреден и пълномощен посланик МВнР – посолство на Република България в Чехия Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество „БО ФИЛМ“ ЕООД, гр. София, както и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 8 431 лв. и доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ в размер на 491 лв.
Лъчезар Петков Яков Кмет Община Гулянци Не е декларирал придобиване на моторна лодка „См 1958“ и моторна лодка „См 0784“.
Любен Жеков Сивев Кмет Община Кайнарджа Не е декларирал за себе си и съпругата – право на ползване върху ниви с обща площ от 126,338 дка в с. Краново; ниви с обща площ от 12 дка в с. Полковник Чолаково и ниви с обща площ от 10,500 дка в с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, както и данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество „ЕДАСИС“ ООД, с. Калипетрово, общ. Силистра, впоследствие отчуждени.
Любен Цветанов Виденов Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Нова зора“ Не е декларирал право на ползване върху апартамент с площ от 90,63 кв.м. и апартамент с площ от 49 кв.м. в гр. София.
Любка Божичкова Димитрова Заместник – кмет Община Радомир Не е декларирала доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 5 462 лв., както и данни за съпруга – придобиване на дялове в новоучредено дружество „БЕР МАР“ ЕООД, гр. Радомир.
Любка Веселинова Александрова Кмет Община Левски Подала уведомление. Не е декларирала придобиване на дялове в „ЗЛАТНО ЗЪРНО – ЛЕВСКИ“ ООД, гр. Левски.
Любомир Алексиев Любомиров Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Земеделски съюз „Ал. Стамболийски““ Не е декларирал придобиване на дялове в новоучредено дружество „ЕКСПОРТ МАРКЕТ“ ООД, гр. София.
Маджид Реджеб Мандаджъ Председател на ОбС Община Стамболово Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 7 626 лв.
Маргарита Банова Давчева Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Земеделски съюз „Ал. Стамболийски““ Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на употребяван лек автомобил „СУБАРУ ФОРЕСТЕР“.
Мариана Василева Кърковска Главен секретар Агенция за хората с увреждания Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на дялове в новоучредено дружество „Делта ЕмЕсЕй“ ЕООД, гр. София.
Мариана Тодорова Карагьозова – Финкова Съдия Конституционен съд Не е декларирала данни за съпруга – доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 47 974 лв.
Марин Василев Рачев Кмет Община Септември Не е декларирал данни за съпругата – вземане към юридическо лице в размер на 40 000 лв.
Мария Асенова Добревска Заместник – кмет Община Брезник Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 1 600 лв. и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 922 лв.
Мария Петрова Костадинова Заместник – кмет Община Свиленград Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на дялове в „ПРОТЪР-К.К.“ ООД, както и преобразуването му в „ПРОТЪР -К.К.“ ЕООД, гр. Свиленград.
Мария Рашкова Шентова Председател на ОбС Община Пирдоп Не е декларирала доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 12 868 лв., както и доходи от друга стопанска дейност в размер на 4 014 лв.
Мариян Александров Жечев Кмет Община Шабла Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на лек автомобил „СИТРОЕН Ц 3“.
Методи Христов Чимев Кмет Община Дупница Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в „МАРТЕКС 2“ ООД, както и преобразуването му в „МАРТЕКС 2“ ЕООД, гр. Дупница.
Милен Атанасов Иванов Заместник – кмет Община Маджарово Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 5 988 лв., както и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 540 лв.
Милен Дафинов Белчев Кмет Община Баните Не е декларирал данни за съпругата – вземане към физическо лице в размер на 37 000 лв.
Милен Павлов Дулев Кмет Община Белене Не е декларирал данни за съпругата – вземане към физическо лице в размер на 15 000 лв.
Минчо Боев Коралски Изпълнителен директор Агенция за хората с увреждания Не е декларирал придобиване на два броя ниви с обща площ от 34,029 дка в с. Черково, общ. Карнобат, както и данни за съпругата – придобиване чрез доброволна делба на 1/3 ид.ч. от поземлен имот с площ от 6 дка в с. Аврен, общ. Аврен.
Мирослав Ценков Паньов Председател на ОбС Община Георги Дамяново Декларирал доходи в размер на 5 000 лв., вместо 47 005 лв. от стопанска дейност като едноличен търговец, както и данни за съпругата – не е декларирал доходи от стопанска дейност като едноличен търговец в размер на 24 774 лв.
Младен Петров Червеняков Извънреден и пълномощен посланик МВнР – посолство на Република България в Черна гора Не е декларирал доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ в размер на 28 712 лв., както и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 1 350 лв.
Мустафа Фахри Ахмед Народен представител Народно събраниe Подал ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество „МАКСИМУМ 2016“ ЕООД, гр. Кърджали.
Найден Хинков Късов Заместник – кмет Община Цар Калоян Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в „АКВА ТИНА“ ООД, гр. Цар Калоян.
Нафие Еминова Бошнакова Заместник – кмет Община Сатовча Не е декларирала данни за съпруга – притежавани 6/12 ид.ч. от урегулиран поземлен имот с площ от 460 кв.м., заедно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда с площ от 100 кв.м. в с. Слащен, общ. Сатовча.
Незиха Ахмед Велиева Заместник – кмет Община Борино Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 3 376 лв.
Нехрибан Османова Ахмедова Кмет Община Венец Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на дялове в новоучредено дружество „ОКСИН“ ЕООД, с. Венец, общ. Венец.
Никола Руменов Стоянов Заместник – изпълнителен директор Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – доходи от друга стопанска дейност в размер на 17 250 лв.
Николай Дочев Мишовски Директор на дирекция Национална агенция за приходите Подал уведомление. Не е декларирал задължение към физическо лице в размер на 10 000 лв.
Николай Иванов Ненков Директор ОДМВР – Търговище Подал уведомление. Не е декларирал доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 4 860 лв.
Николай Росенов Кожухаров Член на контролен орган на политическа партия ПП „Съюз на демократичните сили“ Подал ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал учредено право на ползване върху апартамент с площ от 42,08 кв.м. в гр. Бургас.
Нина Кръстева Терзиева Заместник – кмет Община Болярово Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 4 941 лв.
Огнян Божинов Янчев Председател на ОбС Община Гулянци Не е декларирал за себе си и съпругата – договорна ипотека в размер на 55 400 лв. върху апартамент с площ от 57,57 кв.м. в гр. Плевен.
Панайот Василев Рейзи Кмет Община Созопол Не е декларирал придобиване на нива с площ от 17,691 дка и лозе с площ от 1,300 дка в с. Крушевец, общ. Созопол.
Петко Георгиев Николов Директор Патентно ведомство Не е декларирал данни за съпругата – доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ в размер на 20 516 лв.
Петър Георгиев Кънев Народен представител Народно събраниe Подал ежегодна, финална и встъпителна декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на лек автомобил „БМВ Х 1 Х ДРАЙВ 18 Д“.
Петър Димов Бояджиев Заместник – кмет Община Асеновград Не е декларирал придобиване на 1/2 ид.ч. от нива с площ от 6,098 дка и лозе с площ от 10,700 дка в с. Стамболово, общ. Стамболово.
Петър Иванов Петров Народен представител Народно събраниe Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 4 013 лв.
Петър Костадинов Петров Заместник – областен управител Областна администрация – Пловдив Подал ежегодна, финална и встъпителна декларации през 2017 г. Не е декларирал притежавани ид.ч. от четири броя ниви с обща площ от 17,60 дка в с. Езерово, общ. Първомай, както и данни за съпругата – доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 080 лв.
Петър Руменов Кънчев Член на контролен орган на политическа партия ПП „Съюз на демократичните сили“ Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на лек автомобил „ФОРД ГРАНД Ц МАКС“.
Петър Стоянов Петров Член Държавна комисия по сигурността на информацията Не е декларирал придобиване на нива с площ от 0,636 дка и 1/2 ид.ч. от нива с площ от 4,100 дка в с. Боерица, общ. Ихтиман.
Петър Цолов Николов Председател на ОбС Община Ловеч Подал уведомление. Не е декларирал доходи от друга стопанска дейност в размер на 4 981 лв.
Рад Георгиев Кавалджиев Заместник – кмет Община Мирково Не е декларирал данни за съпругата – право на ползване върху урегулиран поземлен имот с площ от 797 кв.м., заедно с построената в него еднофамилна жилищна сграда с площ от 75 кв.м. и селскостопанска сграда с площ от 34 кв.м. в с. Буново, общ. Мирково.
Росен Емилов Бъчваров Директор на дирекция Национална агенция за приходите Не е декларирал данни за съпругата – вземане към физическо лице в размер на 10 000 лв.
Румен Велев Христов Заместник – кмет Община Ботевград Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – доходи от друга стопанска дейност в размер на 10 873 лв.
Светла Захариева Боянчева Председател на ОбС Община Гълъбово Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 5 873 лв.
Светла Петрова Кирова Председател на ОбС Община Хайредин Подала уведомление. Не е декларирала придобиване на употребяван лек автомобил „ФОРД ФОКУС“.
Светла Петрова Тодорова Член Комисия за енергийно и водно регулиране Не е декларирала придобиване чрез доброволна делба на 1/3 ид.ч. от нива с площ от 13,100 дка в с. Малки Вършец, общ. Севлиево, впоследствие отчуждена.
Севдалин Бойков Хъшинов Председател на ОбС Община Баните Подал ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – придобиване право на строеж за апартамент с площ от 39 кв.м. в гр. Пловдив.
Сезгин Рамис Галиб Председател на ОбС Община Дулово Не е декларирал придобиване на апартамент с площ от 69,13 кв.м. в гр. Дулово.
Селиме Мехмедова Кърджалиева Заместник – областен управител Областна администрация – Шумен Подала ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирала за себе си и съпруга вземания към физическо лице в общ размер на 6 000 лв.
Спас Борисов Андреев Член на контролен орган на политическа партия ПП „Земеделски народен съюз“ Подал уведомление и финална декларация през 2017 г. Не е декларирал вземания към юридическо лице в общ размер на 97 500 лв.
Стелиян Иванов Стоянов Председател на ОбС Община Генерал Тошево Подал ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал притежаван офис и клуб – кафе с обща застроена площ от 293,93 кв.м. в гр. Генерал Тошево.
Стефан Георгиев Кенов Народен представител Народно събраниe Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – доходи от друга стопанска дейност в размер на 40 246 лв.
Стефан Иванов Дедев Народен представител Народно събраниe Подал ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежаван апартамент с площ от 39,02 кв.м. в гр. Смолян.
Стефан Михайлов Христов Председател на ОбС Община Мъглиж Подал уведомление. Не е декларирал доходи от стопанска дейност като едноличен търговец в размер на 3 646 лв.
Татяна Дончева Тотева Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Движение 21“ Подала уведомление. Не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 9 357 лв.
Татяна Иванова Димитрова Заместник – кмет Столична община – район „Възраждане“ Не е декларирала данни за съпруга – доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 4 504 лв.
Теодор Делков Шойлеков Председател на ОбС Община Карлово Не е декларирал за себе си солидарно и ипотекарно задължение и за съпругата ипотекарно задължение по инвестиционен банков кредит в размер на 100 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху свой собствен недвижим имот – сграда за търговия с площ от 73 кв.м. в гр. Карлово.
Тодор Алексиев Тодоров Кмет Община Хайредин Не е декларирал придобиване на урегулиран поземлен имот с площ от 630 кв.м. в с. Хайредин, общ. Хайредин.
Тома Янков Томов Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Европейска сигурност и интеграция“ Подал ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал придобиване на дялове в новоучредено дружество „ГРИВИЦА“ ЕООД, гр. София, впоследствие отчуждени, както и данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество „АЛЕЙНА С“ ЕООД, гр. София.
Тошо Ангелов Пашов Заместник – кмет Район „Централен“ – Пловдив Не е декларирал данни за съпругата – доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 7 560 лв.
Тунджай Османов Наимов Заместник – кмет Община Куклен Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на нива с площ от 6,203 дка в с. Моминско, общ. Садово.
Хатидже Идриз Алиева Председател на ОбС Община Търговище Не е декларирала данни за съпруга – придобиване на дялове в новоучредено дружество „ЕЛИТЕРА“ ЕООД, гр. Търговище.
Цветан Борисов Топчиев Председател на ОбС Община Брегово Не е декларирал придобиване чрез доброволна делба на 1/3 ид.ч. от два броя ниви с обща площ от 15,275 дка, както и данни за съпругата – придобиване чрез доброволна делба на нива с площ от 11,165 дка и лозе с площ от 10,004 дка, всичките находящи се в землището на гр. Брегово.
Цветанка Петкова Йотина Кмет Община Мирково Не е декларирала придобиване на употребяван лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ“, както и данни за съпруга – придобиване на нива с площ от 8,998 дка в с. Мирково, общ. Мирково, впоследствие отчуждена.
Цветелин Петков Цоков Заместник – кмет Община Луковит Не е декларирал данни за съпругата – солидарно задължение по договор за банков револвиращ кредит с размер до 400 000 лв. за оборотни средства, в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху урегулиран поземлен имот с площ от 2 092 кв.м., поземлен имот с площ от 7,861 дка, заедно със сграда – склад със застроена площ от 919 кв.м. и поземлен имот с площ от 5,159 дка, заедно с две масивни сгради с площ от 702 кв.м. и от 716 кв.м., всичките в с. Румянцево, общ. Луковит, собственост на юридическото лице.
Цецко Любенов Иванов Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Български демократичен съюз Радикали“ Подал ежегодна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество „ИНВЕСТИНА“ ООД, гр. Видин.
Юлиан Александров Мишев Заместник – кмет Община Симитли Не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество „АЙЛЯК 3“ ЕООД, гр. Симитли.
Юмер Юксел Хатиб Заместник – кмет Община Дулово Не е декларирал придобиване на нива с площ от 3,034 дка и 1/4 ид.ч. от три броя ниви с обща площ от 26,995 дка в с. Руйно, общ. Дулово.
Юрик Николов Мартинов Заместник – кмет Община Козлодуй Подал уведомление. Не е декларирал данни за съпругата – доходи от друга стопанска дейност в размер на 8 355 лв. и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 675 лв.

Айлин Лютфи Дахилова – Василева Началник на политически кабинет Министерство на младежта и спорта Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани дялове в „ДЖИ ЕЛ ОИЛ“ ЕООД, гр. София.
Александър Александров Пелев Член на контролен орган на политическа партия ПП „ВМРО – Българско национално движение“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в „КОМПАНИЯ ЗА ЛУКСОЗНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД; „КОНСУЛТАНТСКО ДРУЖЕСТВО СОФИЯ“ ЕООД и „ГАРАНЦИОННО ДРУЖЕСТВО СОФИЯ“ ЕООД, гр. София.
Александър Георгиев Урумов Ръководител връзки с обществеността Министерство на отбраната Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в „КЪНТРИСАЙД БГ“ ЕООД, гр. Брацигово.
Анатолий Методиев Величков Заместник – министър Министерство на отбраната Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежаван гараж с площ от 18,43 кв.м. в гр. София.
Андон Димов Дончев Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в „ПРО МАРИН 14“ ЕООД, гр. Варна.
Асен Петров Кирицов Заместник – кмет Община Банско Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани идеални части от десет броя ниви с обща площ от 25,325 дка; четири броя ливади с обща площ от 7,651 дка; три броя пасища с обща площ от 3,842 дка и гори с площ от 2,5 дка, всичките находящи се в землището на гр. Банско, както и дялове в „КИРИЦ“ ЕООД, гр. Банско.
Атанас Иванов Кундурджиев Служебен заместник – министър Служебно правителство – Министерство на здравеопазването Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал за себе си и съпругата – притежаван гараж с площ от 19,80 кв.м. в гр. София.
Атанас Йорданов Енгьозов Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Движение България на гражданите“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в „Център за професионално обучение „Развитие““ ООД, гр. София.
Биляна Ангелова Тодорова Заместник – кмет Община Берковица Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежаван имот с площ от 1 500 кв.м., ведно с построена в него жилищна сграда в с. Бързия, общ. Берковица и нива с площ от 880 кв.м. в землището на гр. Берковица.
Блага Михайлова Димитрова Заместник – кмет Община Чирпан Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани два броя ниви с обща площ от 2,750 дка и лозе с площ от 0,950 дка в с. Голям дол, общ. Братя Даскалови.
Божанка Петрова Богданова Член на ръководен орган на политическа партия ПП „ПК – Тракия“ Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежаван лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ“.
Боряна Владимирова Христова Служебен заместник – министър Служебно правителство – Министерство на културата Подала встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирала притежаван лек автомобил „СИТРОЕН Ц 3 ПИКАСО“.
Валентин Димитров Димитров Заместник – председател Държавна агенция за закрила на детето Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в „ЗДРАВНА ЗОНА“ ООД и „ХАРИЗМА ЛИМИТИД“ ЕООД, гр. София.
Валентин Иванов Мечев Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Европейска сигурност и интеграция“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавано дворно място с площ от 486 кв.м. с построени в него жилищна сграда с площ от 64 кв.м. и стопанска постройка с площ от 24 кв.м. в с. Липница, общ. Мизия, както и притежавани дялове в „ТИНЧО“ ЕООД, с. Липница, общ. Мизия.
Валентин Кирилов Чачев Заместник – кмет Община Рила Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани по 1/8 ид.ч. от седем броя ливади с обща площ от 26,239 дка; пет броя гори с обща площ от 15,312 дка; два броя ливади с обща площ от 2,971 дка, както и пасище с площ от 4,058 дка, всички в с. Добърско, общ. Разлог.
Валентин Петров Станев Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Съюз на демократичните сили“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани ид.ч. от ниви с обща площ от 45,750 дка в с. Храброво, общ. Балчик.
Валентин Янков Карамфилов Заместник – изпълнителен директор Изпълнителна агенция по горите Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в „НИШАВА-К И Т“ ООД, гр.София.
Валери Тимов Георгиев Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Българска нова демокрация“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал солидарно задължение по банков кредит в размер на 450 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 12 348 кв.м. в гр. Вълчедръм, собственост на юридическото лице.
Васил Тодоров Василев Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Съюз на сводобдните демократи“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дворно място с площ от 292,70 кв.м., заедно с построените в него две еднофамилни жилищни сгради с площ от 94 кв.м. и 49 кв.м., паянтова жилищна сграда с площ от 52 кв.м. и друг вид сграда за обитаване с площ от 19 кв.м. в гр. Русе, както и земеделска земя с площ от 19,781 дка и нива с площ от 10 дка, находящи се в землището на гр. Сливо поле.
Венцислав Георгиев Гатев Член на контролен орган на политическа партия ПП „Съюз на свободните демократи“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в „ГАТИКО 15“ ООД, гр. Пловдив.
Владимир Иванов Георгиев Член на контролен орган на политическа партия ПП „Средна европейска класа“ Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежаван лек автомобил „СИТРОЕН Ц 3“.
Владимир Николов Колчагов Председател на ОбС Община Банско Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани ид.ч. от тринадесет броя ниви с обща площ от 18,377 дка и два броя ливади с обща площ от 3 дка в землището на гр. Разлог.
Галина Димитрова Стефанова Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Съюз на патриотичните сили „Защита““ Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавано право на ползване върху 1/2 ид.ч. от апартамент с площ от 81,25 кв.м. в гр. Варна; 1/2 ид.ч. от горска територия с обща площ от 6005 кв.м. в с. Денчевци, общ. Дряново; по 1/2 ид.ч. от ливада с площ от 4,770 дка и от залесена горска територия с площ от 2,869 дка в с. Царева ливада, общ. Дряново, както и незастроен поземлен имот с площ от 503 кв.м в с. Денчевци, общ. Дряново.
Галя Иванова Захариева Член на ръководен орган на политическа партия Политическо движение „Социалдемократи“ Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала притежавани дялове в „ЯКИ-ДАН“ ООД; „БУЛТИМПЕР“ ООД и „КАНАДИАН-ПИЦА“ ООД, гр. София.
Георги Александров Ковачев Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Земеделски народен съюз“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата -притежавани дялове в „ДАТКОВ-И“ ЕООД и „АЛЯСКА АЙС“ ООД, гр. Варна, както и апартамент с площ от 93,81 кв.м. в гр. Варна.
Георги Василев Манев Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Средна европейска класа“ Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани апартамент с площ от 89,43 кв.м. в гр. Бургас и дялове в „СИСТЪР ЕНД СИСТЪР“ ЕООД, гр. Бургас.
Георги Василев Мисайлов Член на ръководен орган на политическа партия ПК „Тракия“ Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове във „ФЮЧЪР РД“ ООД и „РАСОВО ЕНЕРДЖИ“ ООД, гр. София.
Георги Георгиев Стоилов Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – солидарно задължение по банков инвестиционен кредит в размер на 125 000 лв., в полза на юридическо лице, върху четири броя складове с обща площ от 751,59 кв.м. в гр. Русе, собственост на юридическото лице.
Георги Георгиев Терзийски Областен управител Областна администрация – Ловеч Подал финална и встъпителна декларации през 2017 г. Не е декларирал притежавани 1/11 ид.ч. от земеделски имоти с обща площ от 97,147 дка в с. Дерманци, общ. Луковит.
Георги Желязков Георгиев Служебен заместник – министър Служебно правителство – Министерство на земеделието и храните Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал притежаван апартамент с площ от 140,75 кв.м. и гараж с площ от 22,48 кв.м. в гр. Стара Загора.
Георги Иванов Маринчев Член на ръководен орган на политическа партия Движение „Гергьовден“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в „ПЕПЕЛЯШКА-БУРГАС“ ООД, гр. Бургас.
Георги Йорданов Йорданов Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал за себе си и съпругата данни като съдлъжници и ипотекарни длъжници по банков кредит овърдрафт в размер до 350 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху собствени апартамент с площ от 156,04 кв.м. и гараж с площ от 18,72 кв.м. в гр. Пловдив и банков кредит овърдрафт в размер до 350 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху апартамент с площ от 50,25 кв.м в гр. Пловдив, както и данни за съпругата – притежавани дялове в „ММ 93 ИЗОЛА“ ООД; „ВИТА Г ФАРМАСИ“ ЕООД; „ВИТА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД и „ГЛОБОФАРМ“ ЕООД, всичките в гр. Пловдив.
Георги Колев Колев Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавана урбанизирана територия с площ от 400 кв.м. в с. Аспарухово, общ. Дългопол.
Георги Константинов Петров Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Средна европейска класа“ Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в „Гош ентъртеймънт“ ЕООД, гр. Бургас.
Георги Маринов Милчев Заместник -областен управител Областна администрация – Пазарджик Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в „ПИ АР МЕДИЯ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Пазарджик.
Даниела Григорова Иванова Член на контролен орган на политическа партия ПП „Българска нова демокрация“ Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавана нива с площ от 3,189 дка в землището на гр. Елин Пелин.
Димитринка Петкова Петкова Заместник – областен управител Областна администрация – Сливен Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани дялове в „ПЧЕЛКО“ ЕООД, гр. Сливен.
Димитър Величков Георгиев Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в „АРГИ – 69“ ООД и „ДГ – Билд“ ЕООД, гр. Пловдив.
Димитър Николов Гъндев Заместник – областен управител Областна администрация – Враца Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал притежавани 2000/4037 ид.ч. от ливада в землището на гр. Разлог.
Евгения Илиева Павлова – Радичева Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Съюз на патриотичните сили „Защита““ Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала за себе си и съпруга – притежавано право на ползване върху апартамент с площ от 84,67 кв.м. в гр. София.
Евгения Лазарова Захариева Председател на ОбС Община Костенец Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежаван лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ“.
Екатерина Николова Попова Ръководител на звено за връзки с обществеността Служебно правителство – Министерство на образованието и науката Подала встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирала притежавано право на ползване върху апартамент с площ от 81,39 кв.м. в гр. София.
Емил Николаев Кирилов Заместник -областен управител Областна администрация – Русе Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в „СВЕТЛА ИВАНОВА“ ЕООД, гр. Русе.
Емил Христов Величков Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Съюз на патриотичните сили „Защита““ Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани 1/2 ид.ч. от неурегулиран поземлен имот с площ от 1118 кв.м, заедно с построената в имота сграда с площ от 42 кв.м. в гр. София, както и данни за съпругата – притежавани дялове в „СТИКС ЕР“ ЕООД, гр. София.
Златко Димитров Митрев Областен управител Областна администрация – Пазарджик Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани 1/3 ид.ч. от нива с площ от 6,631 дка в землището на гр. Чирпан.
Ивалина Василева Табакова Заместник – кмет Община Септември Подала встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавано дворно място с площ от 365 кв.м., заедно със застроена жилищна сграда с площ от 37 кв.м. в гр. Септември.
Ивалина Радева Павлова Член на контролен орган на политическа партия ПП „Движение България на гражданите“ Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала притежаван лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН ПОЛО“.
Иван Вълчев Гърнев Член на ръководен орган на политическа партия Политическо движение „Социалдемократи“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в „ИВДЕКС“ ЕООД, гр. София.
Иван Димитров Стамболов Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Движение България на гражданите“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в „НОТА БЕНЕ ПР“ ООД; „КЛЕВЪР СОЛУШЪНС“ ООД и „АКАСТО“ ЕООД, гр. София.
Иван Димов Иванов Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в „БОРДИ“ ООД и „СТАРИЯ ЧИНАР СОФИЯ“ ООД, гр. Варна.
Иван Дочев Иванов Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Движение за социален хуманизъм“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата -притежавани 3/8 ид.ч. от дворно място с площ от 218,40 кв.м. и целия първи етаж с площ от 55 кв.м. от построената в него двуетажна масивна жилищна сграда в гр. Пловдив, както и по 1/2 ид.ч. от дворно място с площ от 500 кв.м., ведно с построената в него масивна жилищна сграда с площ от 34 кв.м. и дворно място с площ от 480 кв.м., всички находящи се в с. Устина, общ. Родопи.
Иван Киров Генов Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – лизингово задължение за придобиване на лек автомобил „ВОЛВО С 60“.
Иван Николов Несторов Началник Дирекция за национален и строителен контрол Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани 1/2 ид.ч. от нива с площ от 11,150 дка в с. Търнак, общ. Бяла Слатина.
Иван Петров Палигоров Служебен заместник – министър Служебно правителство – Министерство на земеделието и храните Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал притежаван гараж с площ от 18 кв.м. в гр. София.
Иван Петров Сергисов Заместник -областен управител Областна администрация – Монтана Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани два броя ниви с обща площ от 11,337 дка в с. Ленково, общ. Гулянци, както и 1/2 ид.ч. от ниви с обща площ от 13,392 дка в с. Ореховица, общ. Долна Митрополия.
Иванка Енчева Ралева Член на контролен орган на политическа партия ПП „АБВ“ (Алтернатива за българско възраждане) Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала притежавано дворно място с площ от 1 570 кв.м., ведно с построената в него къща, както и нива с площ от 12,400 дка, находящи се в с. Красен дол, общ. Никола Козлево, също и лизингово задължение за придобиване на лек автомобил „ФОРД ЕКОСПОРТ“.
Ивелина Илиева Радевска Заместник – кмет Община Ловеч Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани незастроено дворно място с площ от 1 100 кв.м. и урегулиран поземлен имот с площ от 930 кв.м. в с. Горан, общ. Ловеч.
Ирена Иванова Михайлова Член на контролен орган на политическа партия ПП „АБВ“ (Алтернатива за българско възраждане) Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала притежавани дялове във „ВСВ ГРЕЙКО ПЛЕВЕН“ ООД, гр. Плевен.
Йордан Апостолов Апостолов Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани: нива с площ от 1 дка и лозе с площ от 0,625 дка в с. Девенци, общ. Червен бряг; право на строеж за построяване на сграда за съхранение на селскостопанска продукция, ведно с площ за обитаване до 1 600 кв.м. и зърнохранилище с площ от 1780,50 кв.м., административна сграда с площ от 79,20 кв.м. и автокантар с площ от 82,80 кв.м. върху поземлен имот – стопански двор с площ от 10,200 дка в с. Славеево, общ. Добричка; право на строеж за построяване на люпилня за птици и изграждане на възобновяеми енергийни източници със застроена площ от 2 000 кв.м. върху стопански двор с площ от 3 959 кв.м. в с. Стефаново, общ. Добричка, както и солидарно задължение по банков кредит в размер на 1 400 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху нива с площ от 891,340 дка в с. Славеево, също за себе си и съпругата ипотекарни и солидарни задължения по револвираща кредитна линия
в максимален размер на 250 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху собствените им недвижими имоти в с. Славеево и ипотекарни и солидарни задължения по договор за стандартен инвестиционен кредит в размер на 1 200 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху собствените им недвижими имоти, както и данни за съпругата – притежавани дялове в „ХЪНТЪР ХАУС 2010“ ООД, гр. Добрич и „СИДОМ“ ООД, с. Славеево, общ. Добричка.
Калоян Христов Кременски Заместник – кмет Община Твърдица Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в „ГЛИТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „ГЕОРГИЕВ И СИЕ“ ООД, гр. Смолян.
Кемал Мустафов Тинев Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Народна партия свобода и достойнство“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал урегулиран поземлен имот с площ от 420 кв.м. в гр. Сърница, както и притежавани ниви с обща площ от 4 465 кв.м. и ливади с обща площ от 10 349 кв.м. в землището на гр. Сърница.
Кирил Николаев Тодорин Председател на ОбС Община Септември Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в „КТ-НИКОС-07“ ЕООД и „КТ – ЕЛИТ 09“ ЕООД, гр. Ветрен и лек автомобил „ПЕЖО 607“.
Красимир Владимиров Сребров Изълнителен директор ИА „Автомобилна администрация“ Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежаван лек автомобил „ШЕВРОЛЕТ КАЛОС“.
Красимир Тотев Ангарски Член на Надзорния съвет Българска банка за развитие Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани ид.ч. от ниви с обща площ от 53,934 дка и зеленчукова култура с площ от 0,954 дка в с. Смирненски, общ. Брусарци, както и лек автомобил „СИТРОЕН Ц 3“ и лек автомобил „СИТРОЕН С 4 КАКТУС“.
Кристиан Петров Йончев Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Народна партия свобода и достойнство“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р КРИСТИАН ЙОНЧЕВ“ ЕООД, гр. София, както и лек автомобил „ХЮНДАЙ САНТА ФЕ СМ“.
Кристиян Владимиров Енчев Парламентарен секретар Министерство на регионалното развитие и благоустройството Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавано лозе с площ от 3,699 дка в с. Брестовица, общ. Родопи.
Леман Хакъ Али Заместник – областен управител Областна администрация – Кърджали Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани дялове в „МЕРТ – ГЮЛ – 2014“ ЕООД и „МЕРТ – 3“ ЕООД, с. Нови пазар, общ. Черноочене.
Любен Йорданов Баков Заместник – кмет Община Перущица Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в „Експерт Медия“ ООД, гр. Пловдив.
Любомир Ивайлов Методиев Ръководител връзки с обществеността Министерство на здравеопазването Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в „ТЕРРА – ЛМ“ ЕООД, гр. София.
Любомир Маринов Пеев Служебен заместник – министър Служебно правителство – Министерство на отбраната Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани по 1/2 ид.ч. от урегулиран поземлен имот с площ от 750 кв.м., ведно с построената в него жилищна сграда с площ от 65 кв.м. и от поземлен имот с площ от 915 кв.м., находящи се в с. Чехларе, общ. Брезово.
Любомир Петров Куртев Началник на кабинета Министерство на отбраната Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – дадено обезпечение – договорна ипотека в размер на 75 000 евро, заедно с друго физическо лице, върху съсобствени апартамент (мезонет) с площ от 136,53 кв.м. и гараж с площ от 14,71 кв.м. в гр. София.
Людмил Василев Стоянов Заместник -областен управител Областна администрация – Кюстендил Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в „ВиВ строй груп“ ЕООД, гр. София.
Людмила Петкова Захариева Член на контролен орган на политическа партия ПП „Български демократичен съюз „Радикали““ Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавана нива с площ от 9,819 дка и лозе с площ от 1,015 дка в с. Пишурка, общ. Медковец.
Маргарита Димитрова Михайлова Ръководител на звено за връзки с обществеността Министерство на земеделието и храните Подала встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани дялове в „СТОПАНИН ЗА БАРЗ“ ООД и „БИ ПРОДЮСЪРС“ ЕООД, гр. София.
Мария Иванова Иванова – Захариева Директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ Министерство на здравеопазването Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавана нива с площ от 6 дка в с. Костур, общ. Свиленград, както и притежавани дялове в „ЕКО СЪНИ ЛАЙФ“ ООД, гр. Петрич и „ТЕРА ПРОПЪРТИ БИЛДИНГ“ ООД, гр. София.
Мария Йорданова Гайдарова Служебен заместник – министър Служебно правителство – Министерство на образованието и науката Подала встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани дялове в „ДЖИ ПИ БИ“ ООД, гр. Пловдив.
Мария Недялкова Донска Извънреден и пълномощен посланик МВнР – посолство на Република България в Хавана, Република Куба Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани дялове в „Т С ДИСТРИБЮШЪН“ ООД, гр. София.
Михаил Ивайлов Христов Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в „АФЕ“ ЕООД, гр. София.
Михаил Стоянов Киров Изпълнителен директор Агенция по геодезия, картография и кадастър Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежаван апартамент с площ от 82,85 кв.м. в гр. Ловеч.
Момчил Иванчев Младенов Областен управител Областна администрация – Враца Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал притежавани по 1/4 ид.ч. от два броя ниви с площ от 10 дка и от 19,500 дка в землището на гр. Враца.
Настимир Ананиев Ананиев Народен представител Народно събрание Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал за себе си и съпругата притежаван апартамент с площ от 126,31 кв.м. в гр. София.
Невена Евстатиева Петкова Областен управител Областна администрация – Габрово Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежаван апартамент с площ от 96 кв.м. в гр. Севлиево.
Никола Пейчев Хаджийски Народен представител Народно събрание Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавана нива с площ от 2,998 дка в с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски.
Николай Владимиров Захариев Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Съюз на патриотичните сили „Защита““ Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал за себе си и съпругата – притежавано право на ползване върху апартамент с площ от 68,38 кв.м. в гр. София.
Николай Димитров Димитров Изпълнителен директор Българска банка за развитие Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежаван апартамент с площ от 79,92 кв.м. в гр. София.
Николай Иванов Петков Член на контролен орган на политическа партия ПП „Възраждане“ Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани 1/3 ид.ч. от търговски комплекс – супермаркет със застроена площ от 326,60 кв.м., заедно с избена част с площ от 124 кв.м., гр. Варна, както и дадено обезпечение – договорна ипотека в размер на 300 000 евро, заедно с други физически лица, върху описания търговски комплекс.
Николай Петров Касидов Член на контролен орган на политическа партия ПП „Движение България на гражданите“ Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежаван лек автомобил „ТОЙОТА КОРОЛА ВЕРСО“.
Николай Петров Марков Заместник – областен управител Областна администрация – София град Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал за себе си и съпругата притежавано право на ползване върху двуетажна жилищна сграда с площ от 161 кв.м., заедно с 1/2 ид.ч. от мястото върху което е построена сградата с площ от 450 кв.м. в гр. Нови Искър, общ. Столична.
Нина Пейчева Миткова Народен представител Народно събрание Подала встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирала притежаван лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ 2,0 ТДИ“, както и данни за съпруга – притежавани апартамент с площ от 120 кв.м., ведно с гараж с площ от 12,80 кв.м. и апартамент с площ от 80 кв.м., ведно с гараж с площ от 16 кв.м. в гр. Пловдив и дялове в „М.С. ДИС“ ЕООД; „ВЕЛОРАБЪР“ ООД; „МАКС ЕВРОПА“ ЕООД и „ПИРИН РЕНТ“ ЕООД, всичките в с. Царацово, общ. Марица; „АГРИЯ М“ ООД, с. Първенец, общ. Родопи; „Максколор 2015“ ЕООД, гр. Пловдив.
Орхан Ахмед Мехмед Заместник – кмет Община Кубрат Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани по 1/5 ид.ч. от нива с площ от 24,727 дка и лозе с площ от 1,148 дка в с. Тетово, общ. Русе, както и данни за съпругата – притежавана широколистна гора с площ от 2 дка в с. Беловец, общ. Кубрат.
Орхан Мехмед Кошуджу Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Народна партия свобода и достойнство“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежаван лек автомобил „МЕРЦЕДЕС Ц 270 ЦДИ“.
Павлина Бориславова Иванова Член на контролен орган на политическа партия ПП „Европейска сигурност и интеграция“ Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала притежавани дялове в „ПБИ КОНСУЛТ“ ЕООД, с. Бели извор, общ. Враца.
Петко Атанасов Янев Член на контролен орган на политическа партия ПП „Средна европейска класа“ Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал дадено обезпечение – законна ипотека в размер на 118 000 лв. върху апартамент с площ от 141,99 кв.м. в гр. Бургас и притежавани дялове в „ЛИВЪРИДЖ АКАУНТИНГ“ ООД, гр. Бургас.
Петър Кирилов Берон Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Съюз на патриотичните сили „Защита““ Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежаван апартамент с площ от 42,04 кв.м. в гр. София.
Петър Стефанов Личев Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Земеделски народен съюз“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани два апартамента с площ от 75,60 кв.м. и от 57,10 кв.м. в гр. Ямбол; дадено обезпечение – законна ипотека в размер на 127 000 лв. върху посочените два апартамента, както и ипотекарно задължение в качеството му на трето лице по кредит овърдрафт с максимално допустим размер 400 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху съсобствен поземлен имот с площ от 1 843 кв.м., ведно с построената в него сграда, с предназначение – хотел с площ от 546 кв.м. в с. Равда, общ. Несебър.
Петър Стоянов Попов Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Обединена социалдемокрация“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани по 1/2 ид.ч. от дворно място с площ от 587 кв.м.; дворно място с площ от 1 209 кв.м. и дворно място с площ от 984 кв.м., находящи се в с. Ягода, общ. Мъглиж.
Петър Тошев Петков Парламентарен секретар Министерство на здравеопазването Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежаван лек автомобил „БМВ 535 Д“.
Петя Любомирова Кабакчиева Председател Национална агенция за оценяване и акредитация Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала за себе си и съпруга – притежавано право на ползване върху апартамент с площ от 101,74 кв.м. в гр. София.
Пламен Николаев Чолаков Председател на ОбС Община Костенец Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавана нива с площ от 2,117 дка в с. Горна Василица, общ. Костенец.
Радослав Милев Кацаров Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Съюз на сводобдните демократи“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежаван урегулиран поземлен имот с площ от 1 320 кв.м., ведно с построената в него едноетажна сграда площ от 260 кв.м., както и урегулиран поземлен имот с площ от 920 кв.м., находящи се в с. Катунци, общ. Сандански.
Радост Александрова Димитрова Главен секретар ИА „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани дялове в „ДИ ЕНД ДИ ТРЕЙДАР“ ЕООД, гр. София.
Рашко Любомиров Младенов Служебен министър Служебно правителство – Министерство на културата Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – лизингово задължение за придобиване на лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН ЪП“ и притежавана нива с площ от 4,500 дка в землището на гр. Грамада.
Робертино Тодоров Маринов Заместник – областен управител Областна администрация – Враца Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дворно място с площ от 290 кв.м. и 1/2 ид.ч. от дворно място с площ от 658,80 кв.м. в гр. Оряхово, както и дялове в „Мрежови Технологии БГ“ ООД, гр. Варна.
Роза Димитрова Златанова Заместник – кмет Община Трън Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала притежавани нива с площ от 9,309 дка и нива с площ от 430 кв.м. в с. Зелениград, общ. Трън, както и данни за съпруга – притежаван офис с площ от 39,30 кв.м. в гр. Трън.
Росен Димитров Миланов Заместник – областен управител Областна администрация – Русе Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал солидарно задължение по договор за банков кредит в размер на 60 000 евро, в полза на юридическо лице, обезпечен с договорна ипотека върху урегулиран поземлен имот с площ от 2 131 кв.м., заедно с построените в него три сгради: масивна промишлена сграда с площ от 445 кв.м., полумасивна промишлена сграда с площ от 264 кв.м. и масивна селскостопанска сграда с площ от 140 кв.м. в с. Ценово, общ. Ценово, собственост на юридическото лице.
Росен Иванов Пешев Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Политическо движение Евророма“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавано вещно право на ползване върху апартамент с площ от 47,85 кв.м. в гр. София и дялове в „СТИЛ-ЕСТ“ ЕООД, гр. София.
Румен Василев Еленски Член на ръководен орган на политическа партия ПП „АБВ“ (Алтернатива за българско възраждане) Подал финална декларация през 2017 г. Нe e декларирал притежавани по 1/4 ид.ч. от два броя дворни места с площ от 1 390 кв.м. и 1 100 кв.м. в с. Езерец, общ. Шабла.
Румен Ангелов Димитров Заместник – министър Министерство на културата Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавано право на ползване върху 1/4 ид.ч. от дворно място с площ от 598 кв.м., ведно с жилище на две нива с разгъната застроена площ от 107,94 кв.м. в гр. София.
Румен Иванов Василев Постоянен секретар Министерство на отбраната Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани 1/2 ид.ч. от пасище с площ от 4,492 дка в с. Рельово, общ. Самоков.
Румен Петров Ралчев Заместник -областен управител Областна администрация – Ловеч Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавана нива с площ от 29,119 дка и залесена горска територия /гора/ с площ от 15,026 дка в землището на гр. Угърчин.
Светла Димитрова Янчева Служебен заместник – министър Служебно правителство – Министерство на земеделието и храните Подала встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирала притежавани дялове в „БУЛИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ“ ООД, гр. Пловдив, както и данни за съпруга – притежавани дялове в „АГРОИНТЕРПРОДУКТ“ ЕООД, гр. Пловдив.
Симеон Георгиев Найденов Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавано право на ползване върху поземлен имот с площ от 585 кв.м., заедно с три броя сгради с обща площ от 100 кв.м. в гр. Варна.
Симеон Славчев Славчев Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Движение 21“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани 1/6 ид.ч. от ниви с обща площ от 22,598 дка и овощна градина с площ от 1,900 дка в с. Слатина, общ. Ловеч.
Симеон Христов Симеонов Народен представител Народно събрание Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежаван апартамент с площ от 112,83 кв.м. в гр. София и лек автомобил „МИЦУБИШИ ПАЖЕРО 3,2 ДИ“.
Станчо Вълканов Павлов Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Партия на българските комунисти“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани три броя ниви с обща площ от 11,626 дка в землището на гр. Българово, общ. Бургас.
Стела Веселинова Иванова Член на контролен орган на политическа партия ПП „Движение за социален хуманизъм“ Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за малолетното си дете – притежавани 1/3 ид.ч. от поземлен имот с площ от 733 кв.м., заедно с попадащите в имота жилищна еднофамилна сграда с площ от 26 кв.м. и сграда с площ от 16 кв.м. в гр. Ботевград.
Стефан Владимиров Митов Член на контролен орган на политическа партия ПП „Съюз на патриотичните сили „Защита““ Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в „НТС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София.
Стефан Христов Петров Служебен заместник – министър Служебно правителство – Министерство на отбраната Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал притежавани по 1/2 ид.ч. от два броя ниви с обща площ от 4,744 дка и гора с площ от 1,100 дка, както и по 1/6 ид.ч. от седем броя ниви с обща площ от 71,871 дка; пасище с площ от 2,934 дка и три броя гори с обща площ от 13,588 дка, всичките в с. Върбица, общ. Плевен.
Стоян Динев Стоянов Член на контролен орган на политическа партия ПП „Съюз на патриотичните сили „Защита““ Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани: поземлен имот с площ от 984 кв.м. в гр. Айтос; дворно място с площ от 2 529 кв.м., ведно с построената в него жилищна сграда с площ от 35 кв.м в с. Малка поляна, общ. Айтос, както и дялове в „СТОЯНОВИ 174“ ЕООД, гр. Айтос.
Стоян Христов Христов Заместник -областен управител Областна администрация – Благоевград Подал встъпителна и финална декларации през 2017 г. Не е декларирал притежавани 5/12 ид.ч. от поземлен имот – горска ливада с площ от 0,600 дка, ведно с построената в имота масивна сграда с вилно предназначение с площ от 43,50 кв.м. в с. Ковачевица, общ. Гърмен.
Таня Кирилова Методиева – Михайлова Заместник – министър Министерство на образованието и науката Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала данни за съпруга – притежавани 5/6 ид.ч. от апартамент с площ от 85,75 кв.м. в гр. София, както и дялове в „ЛАЗЕРИ И ЛАЗЕРНИ МАШИНИ“ ООД, гр. София.
Таня Тодорова Петрова Народен представител Народно събрание Подала встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирала притежавано право на ползване върху жилищна сграда на два етажа с разгъната застроена площ от 285,80 кв.м., построена в урегулиран поземлен имот с площ от 1 300 кв.м. в с. Радево, общ. Аксаково.
Тезджан Феймиева Наимова Член на ръководен орган на политическа партия ПП „България без цензура“ Подала финална декларация през 2017 г. Не е декларирала дадено обезпечение – договорна ипотека в размер на 47 840 лв. върху собствен апартамент с площ от 65,43 кв.м. в с. Марково, общ. Родопи, както и притежаван лек автомобил „МЕРЦЕДЕС СЛК 200 КОМПРЕСОР“.
Тунджай Кабил Шюкрю Заместник – кмет Община Кърджали Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани дялове в „ТОМЕКС 07“ ЕООД, гр. Кърджали.
Филип Нинов Филипов Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Съюз на патриотичните сили „Защита““ Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани апартамент с площ от 50,99 кв.м. с паркомясто с площ от 13,20 кв.м. и апартамент с площ от 50,99 кв.м. и паркомясто с площ от 16,53 кв.м. в гр. София, както и данни за съпругата – притежавани дялове в „ИВА – С“ ЕООД, гр. Ботевград.
Христо Крумов Станчев Член на ръководен орган на политическа партия ПП „Християндемократическа партия на България“ Подал финална декларация през 2017 г. Не е декларирал лизингово задължение за придобиване на лек автомобил „ХОНДА АКОРД“.
Хюсеин Неджмиев Юмеров Председател на ОбС Община Кубрат Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал притежавани дялове в „ХАШ КЕЙ ЕЛ СИ“ ЕООД, с. Бисерци, общ. Кубрат.
Цветан Паскалев Андреев Председател на ОбС Община Никопол Подал встъпителна декларация през 2017 г. Не е декларирал данни за съпругата – притежавани: апартамент с площ от 57 кв.м. в гр. Никопол; урегулиран поземлен имот с площ от 855 кв.м., с построените в него жилищни сгради и гараж в с. Милковица, общ. Гулянци, както и ниви с обща площ от 20,519 дка, лозе с площ от 1,212 дка, трайни насаждения с площ от 2,799 дка, овощна градина с площ от 1 дка в с. Милковица и нива с площ от 1,610 дка в с. Ленково, общ. Гулянци.

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.