"Солвей Соди" отчете 135,5 млн. лв. печалба, раздава дивиденти

135,5 млн. лв. е печалбата за 2018 г. на "Солвей Соди" АД. Това стана ясно на общо събрание на акционерите на най-големия завод в Европа за производство на синтетична калцинирана сода. По предложение на Съвета на директорите то гласува да бъде разпределен дивидент от 21,35 лв. на акция преди данъчното му облагане. Физическите лица могат да си получат дивидента от 25 юли в клоновете на Експресбанк в страната, а на юридическите сумите ще бъдат преведени по банков път. Дивидентите имат 5-годишна погасителна давност, припомнят от дружеството.

На общото събрание бе избран нов член на СД - Жан-Шарл Джелалиан, който е стратегически маркетинг директор в Глобалната бизнес единица "Калцинирана сода и деривати" на Група Солвей. Гласуван бе и отчетът на мениджмънта за 2018 г. с акцент върху три направления - безопасност на труда, оптимизиране на оперативните разходи и изпълнение на стратегическата инвестиционна програма. В рамките й миналата година бяха изградени два нови сондажа за производство на сол в "Провадсол", възстановена бе охладителната кула в ТЕЦ-а и бе обновена инфраструктурата му, както и тази на содовия завод. Направените инвестиции са повишили надеждността и ефективността на инсталациите, намалили са енергопотреблението и допринасят за опазването на околната среда, посочват от "Солвей Соди".

Коментари

Задължително поле