Софийският университет разреши и присъствени изпити за края на семестъра

Софийският университет

В срок до началото на изпитната сесия деканите на факултети в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще изготвят график на изпитите с информация за начина на провеждане на всеки един – присъствено или чрез дистанционни средства. Това е записано в заповед на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков.

Информацията как студентите ще приключат летния семестър се очакваше с повишено внимание, след като преди дни част от следващите в Юридическия и още няколко факултета на Алма матер възразиха срещу плановете да има присъствени изпити, при които да се събират стотици студенти от цялата страна.

До вчера тяхната петиция бе събрала над 1200 подписа. Според заповедта на ректора за специалностите и програмите в Юридическия факултет, Богословския факултет, Факултета по математика и информатика, Биологическия факултет, Факултета по химия и фармация и Физическия факултет летният семестър до 26 юни. За тях „в случай на необходимост“ е разрешено провеждане на присъствени консултации и занятия.

За Юридическия факултет, Богословския факултет и Факултета по математика и информатика – в периода 15-26 юни 2020 г.

За Факултета по химия и фармация и Физическия факултет – в периода 8-26 юни 2020 г. Освен това ще са разрешени и присъствени изпити, ако е невъзможно осъществяването им с дистанционни средства. Редовната изпитна сесия да се проведе в периода 29 юни – 26 юли, тази на задочниците - от 15 юни до 31 юли.

За специалностите и програмите в Историческия факултет, Философския факултет, Факултета по класически и нови филологии, Факултета по славянски филологии, Факултета по журналистика и масова комуникация, Факултета по педагогика, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Стопанския факултет и Геолого-географския факултет летният семестър ще завърши неприсъствено на 5 юни за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение чрез дистанционни средства, препоръчително в платформата Мудъл, поддържанa в Университета. Редовната изпитна сесия да се проведе в периода 8 юни – 3 юли 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства или курсови работи и проекти и др, а задочниците ще държат изпити в периода 15 юни – 31 юли 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства.

За специалностите „Медицина“, „Медицинска сестра“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Оптометрия“, както и за магистърските програми „Астрономия и популяризация на астрономията“ и „Оптометрия“ семестърът се удължава до 31 юли 2020 г. „За периода 15 юни – 31 юли 2020 г. разрешавам провеждане на присъствени занятия. Редовната изпитна сесия да се проведе в периода 3 август – 21 август 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства или курсови работи и проекти и др.

За изпитите, които не могат да бъдат проведени дистанционно, разрешавам присъствено провеждане“, пише проф. Герджиков заповедта си. Той нарежда още всички учебни практики и хоспитирането да бъдат проведени дистанционно, а практиките, за които това не е възможно, да бъдат отложени. В случай на отлагане съответните дисциплини няма да се включват при изчисляването на общия успех за стипендия и изпитите да не се взимат предвид като неположени за завършването на учебната година.

Поправителната изпитна сесия да се проведе при същите условия като редовната в периода 17.08-13.09. При възможност държавните изпити и защитите на дипломни работи също ще се проведат неприсъствено: държавните изпити – чрез дистанционни средства, препоръчително в платформата Мудъл, а защитите на дипломни работи – в публично достъпни среди. В случай че това е невъзможно, отново се разрешава присъственото им провеждане. Цялата заповед четете тук.

Коментари

Задължително поле