София гради ВиК мрежа за 1,3 млрд. лева

С разработката на проучването е анализирана съществуващата ВиК система, определени са границите на агломерациите на територията на общината и са идентифицирани мерки, целящи постигане на съответствие с директивите на ЕС в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води.

Проектите са за 18 столични района

Столичната община ще кандидатства за изграждане на ВиК мрежа за 1,3 млрд. лева. Избраните райони са с население над 10 000 жители, което е необходимо условие за финансиране по ОП “Околна среда” 2014 - 2020. Това съобщи заместник-кметът по строителство Ирина Савина.

Самите проекти трябва да са готови до 2023 г., като в тях са включени и модернизирането на двете пречиствателни станции за питейни води в Бистрица и Панчарево, както и станцията за отпадни води в Кубратово.

С разработката на проучването е анализирана съществуващата ВиК система, определени са границите на агломерациите на територията на общината и са идентифицирани мерки, целящи постигане на съответствие с директивите на ЕС в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, посочи Савина. По думите є са изготвени прединвестиционни проучвания за всички територии с дефинирани несъответствия и са разработени инвестиционни проекти в идейна фаза за агломерациите над 10 000 жители.

А самите агломерации са идентифицирани като “София - град” (включени са 18 столични района), “Банкя” (Част Север и част Юг, кв. “Градоман”, кв. “Михайлово”, кв. “Вердикал” и с. Иваняне) и “Нови Искър” (кв. “Кумарица”, кв. “Курило”, кв. “Славовци”, кв. “Изгрев” и кв. “Гниляне”).

Коментари

Задължително поле