София с 640 млн. лв. приходи

Предстои Столичният общински съвет да обсъди отчета за касовото изпълнение на бюджета на София за 2017 г.

194 млн. лв. са събрали столичани от такса смет

За 2017 г. Столичната община е с 640,2 млн. лв. собствени приходи, съобщи зам.-кметът на София Дончо Барбалов. Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на София за 2017 г. ще бъде обсъден на следващото заседание на Столичния общински съвет. “Общото изпълнение на бюджета на СО е в размер на 1,054 млрд. лв.

Собствените приходи са изпълнени на 100% и са в размер на 640,2 млн. лв. или с 32,2 млн. лв. повече, отколкото през предходната 2016 г”, съобщи Барбалов.

От данъка върху превозните средства през миналата година в хазната на СО са постъпили 84,5 млн. лв., което е 101,9% от заложения план. 102 млн. лв. са приходите от данък сгради, а от облагането на сделките с имоти са постъпили 111,2 млн. лв. или 106,5% от планираното.

Неданъчните приходи за миналата година са 332,9 млн. лв., което е с 8,6 млн. лв. повече от тези през 2016 г. Най-голям дял от тях имат общинските такси, чието изпълнение е 246,9 млн. лв. при план 241 млн. лв. В това число влиза и такса битови отпадъци, от която постъпленията са 194,4 млн. лв.

От средствата, предвидени за Капиталовата програма на общината, до края на 2017 г. са изпълнени и разплатени строително-монтажни работи, основни ремонти, проектиране и доставка на машини, съоръжения и оборудване за общо 268,6 млн. лв. През годината бяха завършени обекти от образователната, пътната, социалната и инженерната инфраструктура.

Коментари

Задължително поле