Социални услуги за децата в риск осигури община "Марица"

Община "Марица", която обхваща 21 села около Пловдив, предоставя на жителите на населените места на своя територия услуги за ранно развитие за деца до 7 години от рискови групи и техните родители. Те се осъществяват по проект "Общностен център за деца и семейства в община "Марица", чиято цел е превенция на социалното изключване и повишаване качеството и количеството на социалните услуги за малчуганите от предучилищна възраст. Срокът за извършване на социалните дейности е от 1 ноември 2016 г. до 31 октомври 2018 г., съобщи кметът на Калековец Йордан Цаков.

Проектът се финансира по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и по него са предвидени редица дейности - ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа, психологическа помощ и консултации за бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, осигуряване на здравна детска консултация и превенция на заболяванията, допълнителна психологическа подготовка за повишаване училищната готовност и осигуряване на равен старт в училище. Услугите ще се предоставят в построената и обзаведена нова сграда на ул. "Граф Игнатиев" 2А в село Крислово, както и в детски заведения и училища в община "Марица". Част от дейностите ще се осъществяват по домовете, където децата ще бъдат посещавани от мобилен екип специалисти. Желаещите да ползват услугите по ранно детско развитие могат да подават документи за участие в подбор на потребителите по проекта всеки работен ден от 8 до 16,30 ч. в администрацията на община "Марица" в Пловдив. Срокът е постоянен до приключване на проекта. Допълнителна информация и заявления за ползване на услугите могат да се получат от кметствата във всяко от селата, допълни Цаков. 

Коментари

Задължително поле