Спасяват „Земеделската банка“ в Търговище с концесия

Сградата на „Земеделската банка“ в Търговище

Предлагат обектът да бъде даден на частен инвеститор за реставриране и стопанисване

„Земеделската банка“ в Търговище да бъде отдадена на концесия на инвеститор, който да възстанови първоначалния й архитектурен облик, срещу правото да развива стопанска дейност в обекта. Това предлага в докладна записка до Общинския съвет кметът д-р Дарин Димитров, съобщиха от местната администрация.

Предлага се срокът на концесията да бъде 25 години. Заради инвестицията за реставрация и консервация на обекта, оценена на близо 1,1 млн. лв., бъдещият концесионер ще бъде освободен от плащането на концесионна такса през първите 5 години. В следващите 20 години той се задължава да плаща не по-малко от 12 000 лв. без ДДС годишно на Община Търговище. Предвижда се инвестициите да бъдат извършвани поетапно, в срок до третата година от началото на концесията, гласи предложението.

Бъдещият инвеститор ще бъде определен след провеждането на открита процедура и ще трябва да извърши основен ремонт на общо 1 386 кв. м. на двата етажа на сградата, покрива, както и прилежащата градина. Срещу задължението да реставрира „Земеделската банка“ той ще има право да развива стопанска дейност в обекта. Там ще могат да се провеждат културни, развлекателни и официални мероприятия, както и свързани с тях дейности, съгласувани с Община Търговище. Не се допуска организирането на хазартни игри.

Спазени са всички законови изисквания за съгласуване на условията на концесията с ресорните министерства и организации, уверяват от кметството.

От местната администрация припомнят, че обектът беше заложен в инвестиционната програма на Общината по Оперативна програма „Региони в растеж”, но реално не може и да бъде реализиран, както е било планирано. Причината е, че реставрацията на недвижима културна ценност, каквато е „Земеделската банка“, има редица специфични изисквания, които не са били заложени при изготвянето на проекта преди години.

С промени по програмата от 2018 г. пък се въведе ново изискване финансирането на обектите от културната инфраструктура да става с финансов инструмент, дългосрочен заем, комбиниран с безвъзмездна помощ. Условието е обектите да развиват такава дейност, че тя да може да изплаща заема. Сградата е била предвидена за изложбени зали и тази дейност няма как да генерира такива приходи, които осигурят погасяване на кредит.

Докладната записка с предложението за отдаване на концесия ще бъде разгледана от Общинския съвет на предстоящото заседание на 30 януари. Ако тя бъде приета, кметът следва да назначи комисия, която да организира и проведе процедурата по предоставяне на концесията, съобщават още от администрацията.

Коментари

Задължително поле