Спешни медици се обявиха против новия рамков договор

Национална асоциация на работещите в спешна медицинска помощ /НАРСМП/ в България разпространиха протестна декларация, в която се обявяват против проекта за Национален рамков договор за 2017 г.

Според тях новият НДР продължава практиката на сливане не денонощното медицинско обслужване с оказването на спешна помощ.

"Вариантът ние да осигуряваме тази помощ в извънработния график на Първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) води до закъснения, пропуски в работата ни и ескалация на агресия спрямо нас", предупреждават от асоциацията.

Те възразяват срещу заложената в проекта възможност за сключване на договори между ПИМП и структури на спешна помощ, тъй като практиката е доказала, че те са в ущърб на пациентите в животозастрашаващи и потенциално животозастрашаващи спешни състояния.

Целият текст на документа:

"Ние, спешните медици,

Възразяваме срещу легализиране сливането на денонощното медицинско обслужване и оказването на спешна медицинска помощ на пациентите ни. Абсурдно е вече две десетилетия да се заявява от Министерството на здравеопазването и НЗОК, че ПИМП осигурява 24-часово обслужване на пациентите си 365 дни.

Вариантът ние да осигуряваме тази помощ в извънработния график на ПИМП ни превръща от спешни медици в заместници на ПИМП и води до закъснения, пропуски в работата ни и ескалация на агресия спрямо нас. Възразяваме срещу чл. 142(1) в проекта за НРД 2017г., визиращ че изпълнителят на ПИМП извън обявения график трябва да осигурява необходимите медицински грижи по един от начините, определени в Наредба № 2 от 2016 г., по-конкретно приложение 9 т.1.3, легализираща и сключване на договори между ПИМП и структури на спешна помощ.

Мотивите ни са, че никога МЗ или НЗОК не са обсъждали с нас тази възможност и сключените до момента договори доказаха, че те са в ущърб на пациентите в животозастрашаващи и потенциално животозастрашаващи спешни състояния. Също така те са В разрез със НАРЕДБА № 12 от 30 декември 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“. Не на последно място са в разрез с Кодекса на труда, защото оказването на медицинска помощ по договор с ПИМП е извън трудовите ни задължения, договорени по трудов договор и подписаната от нас длъжностна характеристика с работодателите ни.

Прeдлагаме преговарящите страни по НРД да преразгледат вариантите за осигуряване на медицинска помощ, извън работния график на ПИМП. Настояваме чл. 142(1) да конкретизира вариантите за осигуряване на медицинското обслужване на пациенти извън работния график на ПИМП, като бъде изключен вариантът това да става чрез договори на ПИМП със структури на спешна извънболнична и болнична медицинска помощ, се казва в декларацията, подписана от д-р Д. Кателиева, председател на НАРСМП."

Коментари

Задължително поле