Средната възраст в Шуменско скочи с 6 години

Снимка: Архив

Област Шумен е на 15-то място по население в страната с 172 355 души. В сравнение с преди година областта е намаляла с 611 души.

Населението на областта застарява и за последните 15 г. средната възраст на живеещите в региона е скочила с 6 години. Това сочат обобщените данни на местната статистика - от 39,9 години през 2005 г. тя нараства на 43,9 години в края на 2018 г. Процесът на застаряване на населението се проявява, както в селата, така и в градовете. В градовете на региона все пак средната възраст е по-ниска 43,4 години, а в селата достига 44,6 години.

Хората на 65 и повече навършени години в област Шумен са 36 883, или 21,4% от населението. В сравнение с предходната година делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,5 процентни пункта.

Шуменско не е изключение по застаряване и в регионален аспект делът на пенсионерите над 65 г. е най-висок в областите Видин (29,6%), Габрово (28,6%), Кюстендил (27,3%) и Ловеч (26,8%). Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17,5%, Варна - 18,9%, Благоевград - 19,3% и Бургас - 19,5%.

В област Шумен мъжете са 84 145 (48,8%), а жените - 88 210 (51,2%). Така на 1 000 мъже се падат 1 048 жени. Силният пол все пак преобладава във възрастите до 58 години включително.

Коментари

Задължително поле