Трафикът се осъществява нормално през проходите Шипка и Петрохан при зимни условия

Ново фентъзи от Дж. К. Роулинг „Фантастични животни: Престъпленията на Гринделвалд” е хитът на седмицата

Фандъкова: Решението за оставката на Симеонов е добро, но да не забравяме, че ситуацията е предизборна

Красимир Каракачанов: Правителството е стабилно и след оставката на Валери Симеонов

60-годишен мъж загина на място, след като навлезе в насрещното и се сблъска с камион край Аксаково

Майките на деца с увреждания след оставката на Валери Симеонов: Продължаваме с протестите, докато не се изпълнят исканията за реформа

Цветан Цветанов: Оставката на Валери Симеонов не ме изненада Няма риск за голямата коалиция, заяви зам.-председателят на ГЕРБ

Биляна Дудова, световна вицешампионка и двукратна №1 в Европа по борба: След една загуба се появи гладът за победи

Срещат ли се все още красиви мъже?

Сергей Лавров: Западът упорито се опитва да превърне Балканите в плацдарм срещу Русия

Труд Уикенд – един вестник за два дни

Отбелязваме Световния ден на недоносените деца

Дейвид Дейвис: Проектът за споразумение по Брекзит на Тереза Мей няма да получи одобрението на парламента на Обединеното кралство

Откриха изчезналата преди година аржентинска подводница „Сан Хуан” На борда й имаше 44 души екипаж

71 станаха жертвите на пожарите в Калифорния, над 1000 души са изчезнали

Средните и минималните заплати в ЕС и България В Люксембург, Ирландия и Белгия вземат най-много пари, а българи и румънци са най-ниско платените работници

В ЕС няма единен модел за определяне на минималното работно заплащане

Работната заплата представлява цената за положения труд и се определя с договор между работодателя и работника. Тя зависи от допълнителните приходи или спестените разходи за фирмата от наемането на още един човек в зависимост от използваните в съответната дейност труд, капитал и технологии. При това нито трудът, нито капиталът могат да се разглеждат поотделно, а е важно взаимодействието между тях.

Във всяка фирма тя се определя индивидуално в зависимост от прогнозите на мениджмънта какво ще бъде състоянието на компанията през следващите периоди и дали е необходим допълнителен персонал, като се отчита състоянието на трудовия пазар като цяло. Работодателите се конкурират за човешките ресурси и повишаването на търсенето създава натиск за нарастване на заплатите. От друга страна ограниченото търсене (наличието на малък брой работодатели) е предпоставка за по-силна договорна позиция на отделните фирми и по-ниски заплати в дадена област или дейност.

По принцип в краткосрочен план работодателите се стремят да минимизират разходите си, включително и тези за труд. От друга страна работниците се опитват да получат максимално възнаграждение за предлаганите знания и умения. При свободен пазар цената ще се определи без външна намеса в зависимост от договорната позиция на двете страни. Наличието на минимална работна заплата може да промени ситуацията. Тя представлява нормативно определен (чрез закон или наредба) минимален праг, под когото формално не може да се понижава възнаграждението, дори и двете страни да са съгласни на това.

Работодателите се опитват да максимизират печалбата си чрез предлагането на продукти, които са ценни за пазарните участници и по тази причина те доброволно ги купуват. Освен това те създават заетост, която също е полезна за обществото. Определянето на минимална цена, която е по-висока от равновесната за предлаганите от даден човек умения, всъщност е твърде вероятно да го лиши от възможността да се реализира на съответното работно място.

МРЗ в ЕС и други страни

1819.inddВ Европейския съюз няма единен модел за определяне на минималната работна заплата. В скандинавските страни Дания, Швеция, Финландия (също така в Норвегия и Исландия, които са извън ЕС) и освен това в Австрия, Италия и Кипър (също така в Швейцария – извън ЕС) не е приета единна минимална работна заплата за цялата икономика, за всички професии и браншове. Тенденцията обаче след 1990 г. е въвеждането на МЗР. Това се случва в развити икономики като Великобритания, Германия, Ирландия, но също така и Чешката република, Естония, Унгария, Полша, Словакия, Словения, Латвия, Литва, Хърватия, Румъния, Малта.

Според данните на Евростат най-високата месечна МРЗ е в Люксембург – 1 999 евро, следвана от Ирландия (1 563 евро), Белгия (1 562 евро), Нидерландия (1 552 евро), Германия (1 498 евро) и Франция (1 480 евро). При страните, където е въведена МРЗ, най-ниска е в България (235.2 евро), следвана от Румъния (318.5 евро), Латвия и Литва (380 евро), Унгария (412.7 евро), Чешката република (419.9 евро). Развитието през периода от 2013 г. насам показва, че най-бърз е растежът на МРЗ в евро в Румъния (102%), следвана от България (48.4%), Естония (46.9%), Латвия (32.6%), Чешката република (32%), Литва( 31.2%) и Словакия (28.8%). През посочения период МРЗ във Франция е повишена с 3.5%, в Испания – с 9.7%, в Германия е въведена през 2015 г. и след това е увеличена с 4%.

Важен показател е и делът на хората, които получават минималната заплата или близка до нея. Така през 2010 г. в Испания и Белгия този показател е близък до 0%, в Словакия, Португалия и Чешката република не надвишава 3%, докато във Франция и Великобритания и Нидерландия е близък до 10%, а в Люксембург и Латвия е почти 15% (през тази година в Германия все още не е въведена МРЗ на национално ниво).

Проучване на Института за изследвания на трудовия пазар и заетостта към германската федерална агенция по заетостта показва, че в резултат от въвеждането на МРЗ в страната 4.7% от компаниите е трябвало да съкратят служители, докато 10.4% от фирмите поради това не са назначили нови служители. Въпреки че тези данни показват по-слаб ефект от очаквания, това отново потвърждава факта за негативното влияние на МРЗ върху трудовия пазар, дори в едни от най-развитите икономики като Съединените щати и Германия.

Минимална и средна заплата в България

1819_1_195439Минималната работна заплата в България е 460 лв. и спрямо средна работна заплата от 1 023 лв. през първата половина на 2017 г. това означава съотношение от 45%. На макроикономическо равнище отрицателните ефекти от МРЗ не би трябвало да са големи. Ситуацията се променя, когато се разгледа въздействието по икономически дейности. Проблемни се оказват хотелиерството и ресторантьорството, където МРЗ е почти 74% от средната за дейността, а освен това в селското стопанство и строителството. Това са дейностите, които са свързани с професии, които могат да бъдат упражнявани с по-ниска квалификация. Безработните лица в момента са най-вече нискоквалифицираните. Поради наличието на МРЗ за тях или се създават по-малко работни места, или те са принудени да работят в неформалната икономика.
За работодателя е важен общият разход за труд, който обхваща както трудовото възнаграждение, така и осигуровките. В случая на България, при минимална заплата от 460 лв. и допускане, че осигурителният доход съвпада с нея (обикновено осигурителният доход е по-висок от МРЗ), разходът за труд става поне 544.9 лв. Същевременно за работника е важна нетната заплата, която ще бъде 358.8 лв. По този начин данъчно-осигурителната тежест спрямо облагаемия доход превишава 40.4%.

Разликата от 186.1 лв. формира т.нар. данъчен клин, който представлява данъците и осигуровките, които се плащат при наличието на официална заетост. Въпреки че част от осигуровките са за сметка на работодателя, а друга – на работника, облагаемият доход всъщност трябва да бъде създаден от работника с наличния капитал и технологии. Ако производителността му не е достатъчна, той няма да бъде нает или ще бъде освободен.

Покупателната способност на доход от 358.8 лв. съвсем не е достатъчна, за да постави съответните работници извън групата на бедните. Така освен че е най-ниска в номинално изражение МРЗ в България е най-ниска в ЕС и от гледна точка на покупателната способност. Това се отнася обаче и за средната работна заплата в страната и е резултат както от по-ниска производителност на труда, така и от значително по-малкия размер на натрупания капитал в страната. Само че и за самите работници, и за държавата е по-изгодно те да имат формална заетост и да запазят своите трудови навици и умения.

Ситуацията е дори по-показателна, когато се анализира въздействието на МРЗ на регионално ниво. Съотношението между МРЗ и средната заплата за съответната област е близо до 60% или надвишава този праг в областите Видин (70.1%), Благоевград (66.1%), Силистра (64.8%), Кюстендил (63.8%), Хасково (63.7%), Смолян (62.9%), Кърджали (62.2%), Перник (61.6%), Сливен (60.2%), Добрич (60%), Ямбол (59.8%), Монтана (59.5%) и Ловеч (58.5%). От друга страна посоченото съотношение е най-ниско в София, Стара Загора, Варна, Софийска област и Враца, което означава, че трудовият пазар в тези области би трябвало да е по-малко уязвим към негативните ефекти от повишаването на минималната работна заплата.

Областите с най-високо съотношение между минимална и средна заплата обаче са и тези с най-висока норма на безработица, съответно с най-ниска заетост. Дискутираните понастоящем три варианта от началото на 2018 г. за бъдещи увеличения на МРЗ – 492 лв., 509 лв. о 528 лв., биха могли да причинят значими сътресения на трудовите пазари в тези области, като по този начин допринесат за по-нататъшното им изоставане.

Необходима е дискусия на настоящата система на МРЗ в страната. Един вариант е да се използва единствено минимална почасова ставка, без да се определя МРЗ, която да е обвързваща за цялата страна. Друг вариант е, ако все пак МРЗ бъде запазена, тя да бъде диференцирана за различните икономически дейности, регионални области, възраст и квалификация на работника. Заедно с това въздействието на тази административна мярка трябва да бъде внимателно оценено на микро- и макроикономическо равнище. За съжаление, твърде често се оказва, че добрите намерения, с каквито е въведена минималната работна заплата, на практика водят до неблагоприятни ефекти точно за хората, чиито интереси би трябвало да бъдат защитени чрез нея.

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (34)

 1. Сравнителните графики не са верни!!! В Бълагрия минималната заплата не е 250 ЕВРО!!!! Смешници!

 2. Аман от сравнения. Никой няма доброволно да вдигне заплатите. Тези, които работят за 400 лева за чорбаджията сами са си виновни.

 3. Според някои тъпунгери средната заплата е 1023 лева, а според герберската пропаганда 1350 лева. Във всеки случай аз плащам средно по 120-150 лева за електричество и вода през лятото, през зимата сумата е около 270 лева. А сега крадливите герберски свине да сметнат колко % от моята средна работна заплата отиват само за електричество и вода, а останалите сметки, за телефони, интернет и телевизия са отделно. Храната според последните данни пак тръгна нагоре и седмично са необходими около 150 лева за тричленно семейство и то без да си позволява лукс в храненето.
  До кога парцаля Борисов и айдуците му ще крадат милиарди и няма да има подобрение на стандарта за населението? Ако ще има протести, то те трябва да бъдат отново заради високите сметки и този път на боко не само кръвното да му се вдигне, а да оди да си харчи откраднатите милиарди и да не ни занимава повече с -д-е-б-и-л-и-з-м-а- и айдушката си ненаситност.

  1. Кво се оплакваш. Ти по цял ден кибичиш в нета и очакваш някой нормален да ти плати голяма заплата? Друг е въпроса, че си платен руски трол, а за там акъл не се иска, ама и пари не дават явно щом се оплакваш толкова. Отделно където в 3 членното ти семейство, не изкаравай само ти пари ами хвани и жена ти да изкарва, че да не си смяташ сметките от твое име. Иначе е лесно да обвиняваш Борисов, а не частници като руския Лукойл които от оборот няколко милярда не внася и лев в хазната и едва ли не отчита загуби.

   1. Викаш троловете от натовските стаи се радвате на повишено внимание и ще получите коледни?

    1. Аз ти казах и преди. Ако бях от НАТО до сега да съм ти намерил ай пи адреса и да съм те изхвърлил към сатанистка Русия. Отделно където стая звучи допотопно за НАТО и по ви приляга на вас руските чебурашки.

     1. В обора ли те промиваха? Заедно с другите говеда и свине … приляга ти.

  2. Щом и ти се оплакваш, значи дядя Путя наистина ви е резнал надниците….
   Ако съвсем спре да ви плаща има надежда най-после да напишете поне веднъж и собственото си мнение.

   1. Ти и да си взимаш хаповете – надеждата пак няма да дойде при тебе…
    Деменцията не прощава.

  3. Тапири, не иде реч за моята заплата, а въобще. Аз имам колеги, които работят за 600 лева на месец, други за 700. 80% от народа получава от 300 до 700 лева на месец. А с такива сметки сметнете колко % от заплата им отива за електричество и вода. Благодарение на бившите психодесни превърнали се в еврогейове като вас.

   1. Както казва колегата ти Комент- На некадърниците все други са им виновни… и след това се оплаква, че друг му е виновен. Та така колегата ти ти го каза индиректно колко си кадърен.

    1. Комент не е казвал никога, че някой му е виновен за нещо…
     За сметка на това форумът е пълен с некадърни отрепки дет за всичко, вкл. че са некадърници обвиняват „комунистите“.

  4. Той един ти го е казал, че само некадърниците се оплакват, а като те гледам какви ги пишеш, ми става ясно, че работодателя ти няма да ти даде повече ако по цял ден си в нета.

 4. като сме толкова добре в ЕС, защо сме най-зле…? и защо българките спряха да раждат деца вече четвърт век…? основен критерий за добър живот е раждаемостта – но престъпната шайка /самонаричаща се „политически елит“, а всъщност долни майкопродавци/ само за 25 г. успя да унищожи българския генофонд

  1. Страната я унищожават още от 45 та година. За това след падането на комунизма колкото и добре да ни обясняваха, че сме били заплатите ни бяха доста по-мизерни отколкото сега. А не сме толкова зле, защото българинът масово е свикнал да пие, пуши и ходи по почивки. Отделно няма такава държава с толкова много празници и толкова много кръчми и заведения на глава от населението. Ааа. Да добавя и мрънкочи. Който не вярва да пита някой познат и само да стои и да гледа сеир.

   1. На некадърниците все другите са им виновни… на седерастите им бяха криви комунистите, нищо, че бяха построили България дет уродите не успяха даже за боядисат, а на олихофрените от натовските стаи – путин.

    1. На некадърниците, казваш, все другите им виновни,…. Абе що не си четеш собствените постове? Няма такъв, в който да не ти е виновен я ЕС, в Плевналиев, я НАТО, я САЩ… По собствените ти думи излиза, че си най-големия некадърник, бре! Те на това му се вика сам да си го втъкнеш четвъртит и ръбат. Като ти казвам, че си прост, не ми опонирай, а се замисли! И не ме филмирай! На мен никой не ми е виновен. Споря с идиоти, като теб единствено от спортна злоба и да поддържам нивото. Ама сте ми меки и лесни и не ме кефите толкова…. За това и по-рядко пиша! Пък и вие понякога сами се биете в главите. Що да ви преча?

     1. Аз казвам ли, че на мен са ми виновни за нещо бе, олихофрен?
      Не е ли истина, че партийният активист плевнелиев е дисидент па повисване при луконов?
      Не е ли истина, че ес е тоталитарна организация водена от диктатора юпкер?
      То бива да си сенил, ава мак де6ил вече е лошо.

     2. Аз казвам ли, че на мен са ми виновни за нещо бе, олихофрен?
      Не е ли истина, че партийният активист плевнелиев е дисидент па повикване при луканов?
      Не е ли истина, че ес е тоталитарна организация водена от диктатора юнкер?
      То бива да си сенил, ама мак де6ил вече е лошо.

     3. Тъй де. На некадърника Комент все друг му е виновен. Той сам си го каза. За тва и само по форумите се оплаква.

   2. Фалшив, вървете и продължавайте да забременеете анално с аверите на солотюрк и не маносвай ефира с еврогейските си опорни точки.

    1. Аз съм истинския. Давам ти да ми ползваш ника щот съм добър към руските пръдни. А ти се познаваш, че си руски трол по открито педераските ти намеци и мераци. Руските тролове явно сте много … ляво ориентирани. Бегай при комента да громите запада с мераци.

 5. И така народе,
  след измъкване от дълголетната монархичната лепкава кал,
  затваряме си носа и се плакнеме дълго време в тошо-литарното вонящо блато,
  и накрая, затвяме очи и бавно се потапяме в безкрайното бате-литарното тресавище.

  1. Ти не си Аспарух, бре! Едно „ар“ в повече си начукал, щото си само аспух! При това на вартбург. Само дим и воня от теб! От мрънкалник по-нещастно животно няма!

   1. Има – безродна подлога. И още по- гнусно – мимикрираща безродна подлога кат плевнелиев.

    1. Ама ви раската фамилийте руски Плевнелиев, та още ви държи влажно. Добре, че беше той, че да възпре ордите руски мафиоти. Та сега да го плюете. Ма добре ви е подредил виждам.

     1. Хахаха… изказване типично за евроатлантически олихофрен. Не е чудно, че точно най-големите де6или ставате евроатлантици и фенове на поръчковия дисидент плевнелиев.
      Баш по негово време руснаците изкупиха черноморието.

 6. Kakto kazvat ot nashe selo – prost narod,slaba darzhava. Kak da ima visoki zaplati kogato vseki laze i krade a darzavata e stanala ciganska

 7. Не всеки лъже и краде, молим не обиждайте. лъжат и крадат предимно и по-много ръководители, политически ‘елит“, мутросмени + други мафиоти, които започнаха крадене и ограбване на народното имущество още преди 27 г:)) Иначе как ще се направи хмм “първоначалния капитал“. Знаем колко бяха богати тогава сегашните богати..:)))) хахаха Разбира се, че живота след 89 г за обикновените хора и масите е много по-тежък и несигурен..не говорим за пенсионерите и хората от малките градчета и селата.. Сменяме системата, връщаме си народното имущество, което е останало:))), раздаваме земеделската земя, на който желае да я обработва, не я продаваме на паразити от ес, развиваме бартер. вземаме си обратно топлото, национализация и други подобни дейности. Стига с тея париииии, и лека полека нещата ще тръгнат..да не забравим да изгоним войниците на нато и да си вземем земите, които те ползват за военни бази и без парета:))) И кога политиханците ще ни обяснят как се развива икономиката на България от последните 20 г?

 8. Как ще ги стигним латвийците? Че и затминем, кога? Другари, направо се чудя как е възможно това. На ляво да тръгна, да дясно ли? Вече не знам на къде. На където погледнат учите ми всичко краде и краде.

  1. На ляво МРЗ е 80 евро, на дясно 500… Ако искаш иди на ляво да търсиш достойно заплащане де.

 9. Само кажи – заплати пари и започва отваряне на задните бузи. Бг е оглозган кокал. Полудържава с гладни пенсионерковци ,които киснатат и се оплакват. Латинобългари ,които също за нищо не стават. Никоя уважаваща се фирма не инвестира в държава без млади хора. Не ме мразете а се застрамете !

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.