Стаите за туристи с патентен данък и ДДС

Собствениците на апартаменти и стаи за гости от 2020 г. трябва да плащат патентен данък.

Трябва да подадат декларация в общината до 31 януари

В София налогът е 250 лв. на стая

Собствениците на апартаменти, които се предоставят за настаняване на туристи, трябва да платят патентен данък за 2020 г. Това гласят последните промени в Закона за местните данъци и такси, които влязоха в сила от началото на годината. Освен това собствениците на апартаменти и стаи за гости трябва да се регистрират по ДДС, ако търсят клиенти чрез обяви в чуждестранни онлайн платформи като Вooking или AirBnB.

Според Закона за ДДС всеки, които извършва търговска дейност и получава услуги от чуждестранни компании, трябва да плати в страната дължимото ДДС за тези услуги. Именно затова при ползване на услугите на Вooking и AirBnB собствениците на апартаменти, отдавани на туристи, трябва да се регистрират по ДДС. Те плащат ДДС само за услугите на онлайн платформите, и ако оборотът им е под 50 хил. лв. годишно, не дължат ДДС за даването на апартамента под наем.

С промените в данъчните закони, които влязоха в сила от 1 януари, собствениците на апартаменти и стаи за гости се облагат и с патентен данък, дори да са регистрирани по ДДС заради използването на услуги от чуждестранни онлайн платформи. Патентният данък е от 25 лв. до 250 лв. за всяка стая, като конкретният размер се определя от общините. В София патентният данък за стаите за гости е 250 лв.

Всеки собственик на апартамент или къща за гости, трябва да подаде декларация за облагане с патентен данък в общината в срок до 31 януари. При неподаване на декларация глобата е до 500 лв. Ако до 31 януари бъде платен и целият размер на данъка за годината, се ползва отстъпка от 5%. За тристаен апартамент в София тази отстъпка е 37,5 лв. По принцип всички патентни данъци се плащат с следните срокове - за първото тримесечие - до 31 януари; за второто - до 30 април; за третото - до 31 юли; а за четвъртото - до 31 октомври.

Коментари

Задължително поле