Старозагорска фирма предлага работеща технология за производство на зелена енергия от въглищни централи

Отделянето на големи количества въглероден диоксид в атмосферата в следствие на изгарянето на въглища от топло-електрически централи е основната причина да се търси алтернатива за този вид производство на електрическа енергия в световен мащаб. Въпросът е от огромно значение и за съществуването на въгледобива в България и за централите, които използват въглищата като суровина. Решение предлага проф. Жеко Ганев, учен и предприемач от Стара Загора. Неговата фирма „Елфи Тех” ООД е разработила уникална технология и е изградила работещи прототипи на турбина и съоръжения, които могат да превърнат лигнитните въглища в суровина за производството на „зелена” енергия на територията на комплекса „Марица-изток”.

Проф. Ганев предлага работеща в промишлени обеми технология за термично разлагане на лигнитните въглища чрез вакуумна високотемпературна пиролиза. При процеса чрез катализатор и плазмени процеси се получава метан, който е горим газ и основен компонент на природния газ. Технологията е съвместима с механизмите, приети с Протокола от Киото, увери проф. Жеко Ганев.

От ТЕЦ „Марица изток 2” са изразили готовност за реализация на проекта на територията на държавното дружество. Разчетите показват, че с внедряването на технологията въглеродните емисии, отделяни от централата, ще намалеят с 60%, уточни проф. Ганев. Той добави, че иновацията не изисква преустройство на горивната система. Разработката отдавна е преминала теоретичното ниво и внедряването й в големи мащаби е възможно да се изпълни в срок от около една година.

Коментари

Задължително поле