Стартира изпълнението на проект „Социална инфраструктура за услуги за деца ” в Благоевград

Две официални събития ще поставят началото по изпълнение на проект „Социална инфраструктура за услуги за деца”.

На 11.02.2019 г. от 10:30 часа, в зала 101 на административната сграда ще се проведе встъпителна пресконференция, съобиха от общината.

По време на срещата ще бъдат представени предстоящите дейности, целите, начините на осъществяване и очакваните резултати от проекта, финансиращата програма и екипът за управление.

От 11:30 часа ще бъде откриването на официалната церемония „Първа копка“. Тя ще се състои на ул. „Братя Миладинови“ № 23, Благоевград.

Проектът се изпълнява в периода 30.01.2018 г. – 30.09.2019 г.

Общата стойност на проекта е 1 176 500.00 лв. Тя е съобразена с максималния размер на определената безвъзмездна финансова помощ за Община Благоевград в качеството й на конкретен бенефициент по процедурата.

Новите центрове ще се помещават в част от сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа, като за целта ще се извърши преустройство и ремонт. Новоизградените центрове ще бъдат в съответствие с утвърдените от Министерството на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки, съобразени с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността. Проектът предвижда и осигуряване на подходящо обзавеждане и оборудване за социалните услуги, което ще гарантира безопасна и сигурна среда за ползвателите.

op2-broshura-2-001

Коментари

Задължително поле