Стартира мащабен ремонт за 1,3 млн. лева на Професионалната гимназия в Павликени

Стартира мащабен ремонт на Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в Павликени. Символично първото парче от изолацията върху сградата положиха кметът на Общината инж. Емануил Манолов и изпълнителният директор на фирмата-изпълнител на инженеринга Владислав Георгиев.

По проект „Създаване на условия за модерни образователни услуги и осъществяване на качествено професионално образование в ПГАТ „Цанко Церковски“ в Павликени чрез подобряване на образователната инфраструктура“ Община Павликени получи безвъзмездно финансиране в размер на 1 300 000 лева по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С обновяването на учебното заведение ще се повиши неговата конкурентноспособност, ще се предотврати тенденцията към намаляване на учащите, ще се намали процентът на преждевременно напусналите сферата на образованието и ще се подобри професионалната реализация на завършилите.

Проектът включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подобряване на техническите характеристики в учебната сграда и работилницата.

„Гимназията е важна за община Павликени, тъй като подготвя кадри за основния икономически отрасъл на региона - селското стопанство. Освен това връзката на голяма част от нашите съграждани с училището е и силно емоционална, защото през почти столетната му история тук са получили образование, осигуряващо начален старт и последваща достойна реализация хиляди деца“, каза в речта си кметът инж. Емануил Манолов.

Той припомни, че в гимназията са въведени нови и перспективни специалности. Двете сгради, които ще бъдат обновени са в експлоатация от 1971 г. Мащабното въвеждане на мерки за енергийна ефективност ще доведе до спестявания в консумацията на енергия и намаляване емисиите на парникови газове в атмосферата – ефект, който е доказан с вече приключилите проекти за саниране - многопрофилната болница за активно лечение, трите детски градини и детската ясла в Павликени, ОУ „Бачо Киро“ в град Бяла Черква, Дом за стари хора в с. Караисен и Административната сграда на община Павликени – стара част, частично в Комплекса за социални услуги и в 6 детски градини на територията на общината.

„В близо 100-годишната история на нашата гимназия колективите са работили за качествено образование и за модернизиране и създаване на добра образователна инфраструктура. Днес ние сме едно от 100 училища в България, които получават средства по програма „Региони в растеж“. Нашето училище е все по-предпочитало от ученици и родители, дори и от други общини и райони“, каза директорът на ПГАТ Миглена Желязкова.

Коментари

Задължително поле