Стартира общественото обсъждане на промените в Закона за защита от домашното насилие

Стартира общественото обсъждане на проекта на Закона за допълнение и изменение на Закона за защита от домашното насилие, публикуван от Министерство на правосъдието.
 
По инициатива на Алианса за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП) и неговите членове бе сформирана работна група към Министерство на правосъдието, в рамките на която бе обсъден и приет настоящия законопроект. В дейността на работната група взеха участие представители на Алианса, на други неправителствени организации, експерти от множество държавни органи, както и Омбудсмана на РБългария.

"Законопроектът предвижда въвеждането на нови мерки за защита от домашно насилие, регламентиране на услугите за пострадалите, създаването на специален орган за борба с домашното насилие и други гаранции за ефикасна превенция и защита, вклюючително изменения в Наказателния кодекс.
 
Промените в закона са крайно необходими на фона на увеличаващия се брой случаи на домашно насилие, включително такива, завършващи с убийство, както и като отговор на множеството препоръки на международни органи, отправяни към България по този повод", обясниха експерти.

Те допълват, че АЗНОП подкрепя законопроекта, като се очаква Народното събрание да покаже необходимата воля за приемането му.

Коментари

Задължително поле