Стартира проект на Община Елена за енергийна ефективност на най-голямото школо

Един от най-важните обекти от инвестиционната програма на общината за 2018 г. е цялостната реконструкция на училищния комплекс в Елена. В началото на месец декември миналата година Община Елена подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 1 912 132 лв., без включен ДДС. Проектът на общината „Реконструкция на сградите на СУ „Иван Момчилов“ гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“ е по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Училищните сгради са монолитни, строени са в периода от 1964 г. до 1996 г., без да е извършван основен ремонт по тях. Енергийната им реконструкция включва външно саниране с цветна силикатна мазилка, топлинна изолация на покрива и подовите плочи на отопляемите помещения. Изцяло ще бъде подменена дървената и металната дограма с PVC дограма. Дейностите по проекта включват още ремонт и нова отоплителна инсталация с подменени котли на дървесен чип и пелети, обособяване на складове за гориво и за отвеждане на изгоряла маса. Осветлението в училището също ще бъде подменено.

Целта на инвестицията е да се намалят разходите на електрическа и топлинна енергия, да се подобрят експлоатационните характеристики на сградите и условията на учебния процес в съответствие със съвременните изисквания. Срокът за реализация на проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ, като община Елена е задължена да започне реалното изпълнение в срок не по-дълъг от шест месеца от получаване на последното по време решение на Държавен фонд „Земеделие“ за съгласуване на последната възложена обществена поръчка за изпълнението на дейност по проекта. Общината вече е внесла за одобрение от Държавен фонд „Земеделие“ описателните документи за обществените поръчки, които ще бъдат възлагани, изискано е първо авансово плащане.

Коментари

Задължително поле