Строителят Петьо Василев: „Аз си плащам и печеля“ Футболистът Димитър Бербатов става собственик на имоти в блока, но не и на земята под сградата

Лозан Панов и адвокат Мария Тодорова, която защитава интересите на фирма "Мегатурс-1". В момента дамата е разследвана по досъдебно производство 31658/16 г. за ползване на документи с невярно съдържание пред съдебните власти.

В първата част на разследването разказахме как Иван Тонев през октомври м.г. се опитва да предизвика дискусия сред членовете на Висшия съдебен съвет, като им изпраща няколко снимки с председателя на Върховни касационен съд Лозан Панов. Идеята му е била вдъхновена от фраза на самия Панов: „Защо стигнахме дъното и копаем под него”.

Вместо да даде обяснения пред колегите си от ВСС, председателят на Върховния касационен съд през ден започва да ходи при премиера и президента, за да представя идеите си за съдебна реформа. Затова г-н Тонев решава да се обърне към в. „Труд”, получил наскоро наградата за най-обективно отразяване на работата на ВСС.

Фалшиви подписи стоят под Акт 15 и Акт 16 на строежа

“Чували сме в разговори строителят Петьо Василев, шефът на фирма “Мегатурс-1”, да казва: “Конкурсите са за баламите! Печели ги онзи, който си плаща. Аз си плащам и печеля.” И когато видях снимките му със съдията Лозан Панов, веднага разбрах защо пък ние, които се съдим с Петьо Василев, губим всичките си дела и то при явни нарушения на закона и фалшификации”. Това казва столичанинът Иван Тонев. Той, жена му Ирина Тонева, проф. Людмил Гетов и съпругата му Евдокия Гетова, както и Зоя Захариева са петимата собственици на терен на столичния булевард “Братя Бъкстон” №60.

В спорната сграда апартаменти има футболистът Димитър Бербатов, Димитър Петров, тъст на шефа на Българския футболен съюз Борислав Михайлов, както и бившият футболен мениджър – актьорът Николай Ишков. Купувачите на имоти от етажната собственост притежават само право на строеж, но не и право на собственост върху земята. В случай, че петимата собственици на терена докажат в съда нарушенията и фалшификациите на строителя Василев, има опасност сградата да бъде разрушена, или най-малкото реконструирана, така че да отговаря на одобрените и подписани от тях проекти. При подобно развитие фирмата “Мегатурс-1” трябва да обезщети хората, купували жилища от нея.

“На 25 януари 2002 г. като възложители сключихме предварителен договор с фирма “Мегатурс 1” ООД. Тогава нейните собственици бяха двама – Петьо Василев и Румен Модрин, докато сега дружеството е ЕООД, еднолично само на Василев”, – разказва съдебната си сага Тонев. “Въз основа на този договор на 10 април 2002 г. бе издаден и нотариалният акт, с който те получиха правото да строят в нашия имот – тоест, ние им учредихме право на строеж в нотариална форма. Самият нотариален акт заслужава един кратък коментар. Той е венец на престъпна некомпетентност от страна на нотариус, агенция по вписванията (имотен регистър), за които закони, наредби и правилници не означават нищо”. За строежа бе издадено разрешение от 23 юли 2002 г. на главния архитект на район “Витоша” – Георги Станоев, когото по-късно Бойко Борисов изхвърли за два дни, когато беше кмет на София.

И така – стига се до протокол 344 за даване на строителна линия и ниво, през август 2002 г. При съставянето му на площадката не присъстват възложителите, а съгласно наредбата този протокол трябва да се подпише от всеки един от възложителите на обекта. Тук строителят ни е прескочил. Като не присъстваме в този протокол, ние не разбираме точно къде са колчетата при трасирането както на строежа, така и на терена. И впоследствие научаваме, че е направена една “гимнастика” от строителя и главният архитект на общината – сгрешен бил т.нар. дворищно-трасировъчният карнет. Архитект Станоев дава възможност на фирмата да построи още 68 кв.м. разгъната застроена площ (РЗП) в собствения ни имот без ние – собствениците, да знаем. Това става по силата на един странен документ, наречен “Заповед за допълване на разрешение за строеж”, издадена от арх. Станоев. Ние като възложители сме подписали проекти за 3400 кв. м РЗП. Но при трасиране на строежа, главният архитект им разрешава да построят още и така, аз виждам в Акт 16, че са построени 3468 кв. м. Изчислявам съгласно проектите, дадени ми от архитекта на сградата и се оказва, че тя има РЗП 3552 кв. м. Тоест, надстрояването не е само с 68 кв.м. (колкото е по документи), а и с още почти 100 кв. м. в повече. Всичко това се е случило без ние да сме учредили друго право на строеж и без да сме уведомени като учредители на правото на строеж”, казва Тонев.

“Заповедта на главният архитект Георги Станоев, с която е допълнено разрешителното за строеж на “Мегатурс-1”, е вследствие на една молба, която ние като възложители категорично оспорваме. Тя е подадена не от нас, а от съсобственика (към онзи момент) и съуправител на фирмата инж. Румен Модрин, който пише уж от името на възложителите, но на нея няма наши подписи – нещо, което се установява и от прокуратурата. Интересна е и нейната датата. Видно е, че молбата е написана на 15.11.2002 г., обаче Модрин я е подал на 18.11.2002 г. Но изглежда главният архитект му е казал, че проектите за разширението са одобрени на 26 септември 2002 г. и не може молбата за това да е подадена с по-късна дата. Затова датата под входящият й номер е поправена нелепо на 15 септември 2002 г. Дата, която за радост на учениците, се пада в неделя, на ден на който чиновниците от район “Витоша” са се трудили единствено за благото на “Мегатурс-1”.

За фокусите и промените разбирахме, когато през 2005 г. сградата вече бе готова.
Заведохме в Софийския градски съд (СГС) гражданско дело срещу “Мегатурс-1” за обезщетение заради просрочие на договора. Блокът трябваше да е готов през август 2004 г. с Акт 16, а строителят го забави с 7 месеца и 28 дни.

Лично аз и съпругата ми отидохме с молбата от Модрин и заповедта за допълнително разрешение на строеж при Пламен Трифонов, тогава началник на РДНСК, район Югозападен. Заявих му, че тази заповед е нищожна, защото: първо – молбата за тази заповед не е подадена от възложител и второ – увеличаването на застроената площ по закон трябва да стане с ново учредяване на право на строеж, а не да се използва старото, което сме дали. Трифонов ми отговори: “Не, заповедта си е истинска, защото вие сте подписали акт 15!”. Ето точно в този констативен акт (образец 15), нашите подписи фигурираха посредством два колажа, отново нескопосано изготвени от Василев и строителните надзорници. Така започна борбата ни с него в съда”, въздъхва Тонев.

Блокът на бул. „Братя Бъкстон” №60, за който собствениците на земята водят 10 административни и 11 граждански дела срещу строителя Петьо Василев, собственик на фирма „Мегатурс-1” ЕООД. Снимка: Денислав Стойчев
Блокът на бул. „Братя Бъкстон” №60, за който собствениците на земята водят 10 административни и 11 граждански дела срещу строителя Петьо Василев, собственик на фирма „Мегатурс-1” ЕООД.
Снимка: Денислав Стойчев

Машинацията на “Мегатурс-1” е извършена през октомври 2004 г. Тогава в блока, който уж е завършен, е трябвало да се събере комисия от възложителите на обекта, купувачите на апартаменти, строителите и надзорниците като компетентни длъжностни лица. Всеки един от тях е трябвало да удостовери с подписа си под Акт 15, че строителството е завършено, жилищната сграда е готова за експлоатация, има електрозахранване, ВиК и т.н. Тонев твърди, че такава комисия изобщо не е имало, а към изготвените колажи строителят е подправил подписите на възложителите Евдокия Гетова, Димитър Бербатов и Страхил Коцев, като последните двама са купувачи на апартаменти. Нещо повече – за сградата дори имало два Акта образец 15 – единият с дата 18 октомври 2004 г., който стои в общината, докато другият – от 20 октомври 2004 г. се представя от Василев по делата в съда. По думите на Тонев и двата били фалшиви. Фалшифицирани са и декларации към Акт 16, на които също са им сбъркани датите. Акт 16 е от 17 февруари 2005 г., а декларациите въз основа на които е издаден, са от 23 февруари 2005 г.

През октомври 2004 г. Димитър Бербатов е играч на “Байер Леверкузен” и е в Германия. Но и баща му Иван Бербатов, който е призован като свидетел в съда, отрича да е подписвал спорния Акт 15 от 20 октомври 2004 г. Въз основа на този фалшификат през февруари 2005 г. е издаден и Акт 16, в който декларацията от Бербатови – баща или син, е подписан не от тях, а от някой си “Венков”.

Тонев обаче пояснява, че Бербатов няма интерес продавачите от фирма “Мегатурс-1” да бъдат осъдени, защото при такъв развой на нещата собствениците на земята ще получат идеални части от имотите му и дори могат да претендират да им плаща наем.

Само веднъж петимата собственици на земята печелят дело срещу “Мегатурс-1” в СГС. През 2008 г. съдия Йорданка Моллова от I-4 състав приема, че строителят следва да плати 50 000 щ.д. – 76 000 лв. обезщетение за просрочието на договора и отхвърля насрещен иск на фирмата срещу собствениците на земята за това, че не са прехвърлили правото си на “Мегатурс -1”. Това става по силата на клауза от предварителния договор, която противоречи на основните начала на ГПК, Тази клауза в гражданското право е известна като “лъвска”, когато едната страна само получава права, а за другата възникват само задължения.

Това решение по делото е отменено в Софийския апелативен съд през 2009 г. като собствениците не само, че не получават никакво обезщетение, а и самите те са осъдени да платят на строителя повече от 75 000 лв., защото искът му е приет за основателен.

“Затова и казах, че съвсем не е случайно появяването на съдия Лозан Панов на това фирмено тържество точно през 2009 г. Петьо Василев, неговите адвокати и съдията – борец срещу страха, са се отдали на заслужени забавления, като не пропускат да се увековечат на снимки – Лозан Панов с Петьо Василев, Лозан Панов с адвокат Мария Тодорова, Лозан Панов с адвокат Божидар Банков и т.н.”, казва още Тонев.

Четете утре:

Трафопост бомба цъка под прозорците на Бербатови

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (3)

  1. е и? половин холандия е построена на общинска земя и плащат наем….

  2. Браво на ВСС,избрахте подходящия председател на ВКС.Маскари сте и едните и другите.

  3. И Прокопиев е така – и той си плаща, и след това Лозан Панов се отблагодарява с работа в негова полза…

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.