Строят две иновативни къщи за новия кризисен център за лица в Търново

Инвестицията е за 2,1 млн.лева

Две иновативни къщи ще бъдат построени във Велико Търново за новия кризисен център за лица, с който общината ще помага на хора в беда. Това съобщиха на пресконференция заместник-кметът на Старата столица проф. Георги Камарашев, директорът на общинската дирекция „Проекти и програми” Мариела Цонева и главният експерт в социалната дирекция Жоро Ковачев. В двете къщи кратковременно ще бъдат настанявани пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие, трафик на хора или друга форма на експлоатация, също мъже и жени, останали временно без дом заради бедствена ситуация – пожар, наводнение, хора в риск и др.

Проектът на Община Велико Търново „Кризисен център за лица” е част от одобрената инвестиционна програма по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Осигуреният финансов ресурс за строителството е за над 2,1 милиона лева. Срокът за изграждането и оборудването на двете иновативни къщи е 30 месеца, вече е избран изпълнител. Очаква се строително-монтажните работи да стартират през април.

Сградите ще бъдат максимално енергийно ефективни – те ще бъдат построени със съвременни изолационни материали. В тях ще бъдат внедрени различни системи – за съхраняване и пречистване на дъждовна вода, за собствено производство на ток чрез слънчеви колектори и др. Така ще се постигнат максимални икономии на разходите за консумация на ток, вода, отопление и пр.

Заместник-кметът проф. Георги Камарашев посочи, че Част от иновативната практика може да бъде използвана и при изграждането на бъдещи обекти от подобен характер.

За създаването на социалната услуга в кризисния център и за първоначалното кадрово осигуряване ще бъде разработен и защитен проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Впоследствие дейностите ще бъдат финансирани от държавния бюджет. Кризисната интервенция, включително чрез работата на мобилни екипи, както и мерките за подкрепа /индивидуална, психологическа, юридическа, социално включване/ ще са с продължителност три седмици, три или шест месеца. Всичко това ще е безплатно за потребителите на бъдещата социална услуга.

Коментари

Задължително поле