Студенти от ВТУ се срещнаха с колеги от японския университет Кьоай Гакуен, Маебаши

Студенти от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, които изучават японски език се срещнаха с представители от японския университет Кьоай Гакуен, Маебаши.

„Вие сте в един от най-добрите университети за изучаване на японски език в България. Мога да ви уверя, че нашите студенти са мотивирани и знаещи млади хора, които имат ясна визия за бъдещата си реализация.“, каза в приветствието си проф. Ценка Иванова, декан на Филологическия факултет.

ВТУ има договор за двустранно сътрудничество с университета Кьоай Гакуен, Маебаши. Те предлагат на наши студенти безплатно едногодишно обучение, общежитие, стипендия и първоначална сума, която покрива разходите по заминаването.

От 2014 г. ежегодно се провеждат скайп-разговори между наши и японски студенти, изучаващи български език в университета Кьоай Гакуен, с цел по-добро взаимно опознаване на двете култури.

От януари 2015 г. до февруари 2018 г. на едногодишно обучение в Япония са били 7 студента от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, като още двама ще заминат през март тази година.

Специалността Приложна лингвистика с втори чужд език японски е открита през учебната 1993/1994 г., а с Български и японски език – 2012/2013.

Коментари

Задължително поле