Студенти от Стопанска академия участват в конкурс за стипендианти на фондация „Атанас Буров”

Студенти от Стопанската академия „Димитър А. Ценов” в Свищов за поредна година се конкурират със свои колеги от страната за стипендии „Буров”. По традиция, конкурсът за стипендианти на фондация „Атанас Буров” за академичната 2018 – 2019 г. се провежда в Свищов, Варна и София. Право на участие имат студенти в редовна форма на обучение по икономически специалности във висши учебни заведения в България, които са завършили най-малко ІІІ курс и са с успех от цялото следване не по-малко от много добър 4.50. Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се получава през деветте учебни месеца на академичната година.

Конкурсът в Стопанска академия, в който участваха 11 студенти от различни специалности , бе проведен от Владимир Ташков – изп. директор на Фондацията, и Росица Колева – експерт.

Пред възпитаниците на свищовския ВУЗ Ташков подчерта, че от над 20 години ежегодно по 3 – 5 студенти от Стопанска академия са сред избраните за стипендианти. Изпълнителният директор сподели, че резултатите, които студентите от академията показват са на много високо ниво.

При старта на конкурса бяха дадени основни напътствия за решаване на писмения тест, включващ 30 въпроса от затворен тип, свързани със счетоводство, финанси, банково дело, външна търговия и други икономически области. Завидното ниво на подготовка на свищовските студенти показа и факта, че 7 от тазгодишните участници, след получените резултати от теста, бяха поканени и на събеседване с представителите на Фондацията.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени след заседание на Управителния съвет през декември и имената на одобрените кандидати за стипендианти ще бъдат публикувани на сайта на Фондацията. По думите на Владимир Ташков, сумите за първите три месеца от настоящата учебна 2018 – 2019 г. ще бъдат изплатени още преди коледните празници.

Коментари

Задължително поле