Съветници предлагат незастроените имоти в Морската градина да станат общински

Община Варна да придобие чрез изкупуване или замяна незастроенитe частни имоти в Морската градина и да поиска безвъзмездно държавните. Такъв проект за решение внесоха в местния парламент съветници от Демократична България. 

Мотивите им са, че приетият през 2012 г. Общ устройствен план на града предвижда паркът да обхване цялата територия край морето - от басейн "Приморски" до резиденция Евксиноград. Опитите за строителство, замаскирано като ремонтни работи и унищожаването на зелени площи обаче не секват, а държавните терени в градината са занемарени, посочват вносителите. 

Те настояват кметът да изготви актуална справка за общинските имоти, годни за продажба или замяна по реда на Закона за общинската собственост. Според предложението кметът следва да предостави и актуална справка за всички частни имоти на територията на парка, както и постъпилите до момента искания от собственици за разрешителни за строителни и ремонтни дейности, изграждане на масивни огради и др. Проекторешението предвижда Общинският съвет да задължи кмета да представя ежегоден доклад за изпълнението на ОУП. 

Целта е не само той да се спазва, но и да бъдат справедливо обезщетени собствениците на имоти в Морската градина, твърдят съветниците. Те са убедени, че ако общината поеме стопанисването на държавните имоти в парка, те ще бъдат по-добре поддържани в бъдеще.

Коментари

Задължително поле