Съдия Корнелия Колева стана зам. председател на Апелативен съд-Велико Търново

Съдия Корнелия Колева встъпи в длъжост като зам.председател на Апелативен съд – Велико Търново. Занапред тя ще е и ръководител на наказателното отделение на съда.

По мотивирано предложение на административния ръководител на апелативната инстанция с решение Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с пълно единодушие назначи съдия Колева на посочената длъжност. До февруари тази година позицията бе заемана от съдия Мая Маркова, която се пенсионира.

"Предложението на съдия Янко Янев бе подкрепено с положително становище от съдиите от Апелативен съд, както и от положителните становища на Комисията по професионална етика и Комисията по атестирането и конкурсите към Висшия съдебен съвет", информираха от Апелативния съд в старата столица.

Корнелия Колева има 25 години юридически стаж, изцяло натрупан в органите на съдебната власт. С Решение по Протокол 9/20.02.2008 г. на ВСС, съдия Колева придобива най-високия ранг „Съдия във ВКС и ВАС”. Срещу нея няма образувани дисциплинарни производства. Не са и налагани наказания.

Коментари

Задължително поле