Съдът отмени въвеждането на "Синя зона" в Нова Загора

Снимка: Архив

След протест на Районна прокуратура – Нова Загора, Административният съд в гр.Сливен, обяви за нищожна Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превози средства на територията на гр. Нова Загора (така наречената „синя зона“), тъй като същата е приета в нарушение на административно-съдопроизводствените правила, регламентирани от Закона за нормативните актове, съобщават от Прокуратурата.

Районната прокуратура в гр. Нова Загора обосновава протеста си  за прогласяването на нищожността на горепосочената наредба с това, че в подзаконовия нормативен акт не са посочени конкретните финансови и други средства, които ще бъдат необходими за прилагане на наредбатa  и как този нормативен акт ще се отрази на бюджета на Община Нова Загора, тъй като това е свързано с съзадаването на ново Общинско заено „Охрана“, за което е необходим съществен човешки и  технически ресурс, както и с изграждането на паркинг автомати за заплащане на паркирането в определената с наредбата „Синя зона“.

Решението на Административен съд – Сливен подлежи на обжалване пред Върховен административен съд София.

Коментари

Задължително поле