Съдът отмени правилата за корекция на сметките за ток

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени четири разпоредби, приети от Комисията за енергийно и водно регулиране, с които се урежда начина, по който енергодружествата начисляват „корекции на сметки“. Става дума за констатирано неточно измерване от електромерите на потребената енергия – независимо дали заради кражба, въздействие върху измервателния уред или прост фабричен дефект.

Припомняме, че през миналата година Върховната административна прокуратура оспори разпоредбите на чл.48, чл.49, чл.50 и чл.51от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия. Със свое решение съдът прие аргументите на обвинението и отменя трите разпоредби. Според чл.48, ако при проверка се установи дефект на електромера, довел до измерване с грешка над допустимата, енергодружеството може да преизчисли сметката и да „добави“ някаква сума към сметката на потребителя, изчислена по начин, също посочен в правилата за измерване. В чл.49 се предвижда същата възможност при повреда в тарифния превключвател на електромера (т.е. ако вместо дневна тарифа отчита нощна през деня). В чл.50 се дава възможност на оператора да начислява още пари на абоната и при грешка, която сам е допуснал при въвеждането на данните за потреблението в своите информационни бази. Много е важно и още едно правило: когато се установи, че става дума за промяна на схемата на електромера (т.е. ако той незаконно е преправян така, че да не отчита), констативният протокол за установяването трябва да бъде съставен в присъствието на полицай

Според ВАП посочените норми са приети в нарушение на основни начала на административното производство - законност; равенство; достъпност, публичност и прозрачност; последователност и предвидимост и при неспазване на приложими разпоредби на Закона за нормативните актове, въведени за гарантиране на принципите за обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

Решението на ВАС не е окончателно и подлежи на обжалване.

Коментари

Задължително поле