Съдът потвърди избора на кмет на община Твърдица

Административният съд в Сливен потвърди решението на Общинската избирателна комисия за избора на Атанас Атанасов /ГЕРБ/ за кмет на община Твърдица, който на втори тур спечели третия си поред мандат.

Жалбата е подадена от кандидат-кмета Ваня Колева /БСП/. В нея се твърди, че, възползвайки се от служебното си положение, кметът на общината неправомерно е съдействал за изплащането на еднократната помощ от 300 лв. на стопаните, които доброволно са умъртвили прасетата си преди началото на предизборната кампания. Това станало в град Твърдица и село Сборище, които не попадат в зоната на заболяването „африканска чума по свинете”, се посочва в жалбата. Получатели на въпросното плащане били 90 % от ромските квартали в двете населени места, като за село Сборище домакинствата, получили по 300 лв., били 44, а за град Твърдица бройката била по – голяма. В жалбата се твърди още, че с това плащане Атанасов си е осигурил минимум 400 гласа, а изборите били спечелени с около 250 гласа. Колева е поискала от съда да отмени решение № 150/04.11.2019 г. на Общинската избирателна комисия – Твърдица, с което е обявен за избран на втори тур за кмет на общината Атанас Атанасов. Съдът е направил преглед на протоколите на всички секционни избирателни комисии, както и на протокола на ОИК.

„Основания за обявяване на изборния резултат за недействителен биха били налице при толкова съществени нарушения при провеждането на изборния процес, недопускането на които би довело до различен от установения в обжалваното решение изборен резултат”, посочва Административният съд. Такива нарушения не са открити. Посочва се, че сумите са раздадени преди провеждането на изборите, като процесът по изплащането на помощите е контролиран от държавни органи. „Жалбата е несъотносима към предмета на делото, доколкото компетентността на съда е ограничена в извършване на проверка за нарушения, допуснати в хода на изборите и влиянието, което са оказали върху крайния акт – решението на ОИК”, се чете още в решението на съда. То може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред ВАС.

Коментари

Задължително поле