Съдът потвърди наказателно постановление на РИОСВ за 30 000 лв. срещу "Агрия" АД

Пловдивският районен съд е потвърдил наказателно постановление на РИОСВ-Пловдив, с което на фирма "Агрия" АД бе наложена имуществена санкция от 30 000 лв. за неизпълнение на условие по комплексно разрешително.

В мотивите си съдът е приел за безспорно, че дружеството е допуснало замърсяване на водите на река Чепеларска с манган, какъвто няма право да изпуска. Магистратите са преценили също, че размерът на санкцията е съобразен с всички обстоятелства от значение за административната отговорност и целесъобразността на самото наказание.

При извънредна проверка след сигнал през юли 2016 г. експерти на РИОСВ-Пловдив, Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда са констатирали голямо количество мъртва риба в река Чепеларска край село Катуница.

На място са измерени показателите: рН - 7,12; разтворен кислород - 6,5 мг/л, електропроводимост - 1735 хS/сm. Взета е и водна проба за изследване за наличие на метали и е установен манган. За нарушение на екологичното законодателство РИОСВ глоби "Агрия"АД с 30 000 лв., която дружеството обжалва пред Районния съд.

Коментари

Задължително поле