Съдят лесовъд за документни измами и съхранение на незаконен дървен материал

Районна прокуратура – Монтана е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу служител на горското за извършени от него документни престъпления и съхраняване на незаконно добит дървен материал.

Обвиняемият е регистриран лесовъд за упражняване на частна лесовъдска практика с издадено удостоверение на Изпълнителна агенция по горите. В качеството си на длъжностно лице той съставил официални документи, в които удостоверил неверни обстоятелства. Впоследствие те били използвани пред Регионална дирекция по горите - гр. Берковица и Изпълнителна агенция по горите – гр. София.

В периода от март-май 2017 г. М.Р. съставил превозни билети за определени количества дърва за огрев, в които посочил, че дървесината е добита въз основа на позволително за сеч, което не отговаряло на истината. В четиридесет и два броя превозни билети той удостоверил, че от имот в района на с. Смоляновци, област Монтана, са добити 121 пл.куб. м. дърва за огрев в противоречие с действителното положение. Реалното количество било 85 пл. куб.м.

М.Р. е бил привлечен в качеството на обвиняем и за това, че на 17.05.2017 г. в с. Студено буче, област Монтана, съхранявал незаконно добит от другиго дървен материал - 40 пр.куб.м., без превозен билет, на обща стойност 2400 лева.

Предстои наказателното производство срещу Р. да продължи в съда.

Коментари

Задължително поле