Създаването на заетост остава приоритет в Антоново

Временно изпълняващият длъжността кмет на Антоново Исмаил Ибрямов държи на осигуряването на заетост за жителите на общината.

Инвестиции в земеделието ще осигурят работни места на безработни без квалификация

Над 150 работни места създаде община Антоново по проекти, финансирани от европейски и национални програми. Осигуряването на заетост чрез повишаване на квалификацията, както и подкрепата за уязвими групи граждани остават приоритет в работата на местната администрация през годините.

Продължава изпълнението на проекта за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, който се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. От ноември 2015-а до края на октомври тази година чрез дейностите по него се предоставят интегрирани услуги за 39 лица над 65-годишна възраст и такива, които не могат да се обслужват сами. За тях се грижат 59 лични и социални асистенти, които получават възнаграждение. Това съобщи временно изпълняващият длъжността кмет Исмаил Ибрямов, който управлява до провеждането на избори, след като досегашният кмет Танер Али стана депутат.

30 младежи получиха възможност да се реализират в избрани професии благодарение на схемата за подкрепа за професионална квалификация и заетост. Други 53-ма жители на общината, също на възраст до 29 години, бяха включени успешно в програма за обучение и последваща работа в продължение на 6 месеца. Предстои да започне нов проект за 10 младежи, които ще бъдат ангажирани за 6 месеца.

Община Антоново прави възможното да подкрепи и гражданите, които са близо до пенсионна възраст, и тези с трайни увреждания. Осигурени са работни места за 2 години, които ще позволят реализацията им.

Администрацията продължава да работи и по разкриването на заетост чрез местния бизнес. Общинската фирма "Тузлушка земя" беше създадена с цел осигуряване на работни места за нискоквалифицирани и без образование, които да намерят препитание и паралелно да се разработят пустеещите земи в общината. 20 бяха наетите за сезона през миналата година, а през тази се планира увеличение на ангажираните в различните дейности, каза още Ибрямов.

Фирмата обработва 6000 дка земя. Беше изградено капково напояване на 20 дка малини. Планира се създаването на 45 дка с масиви за отглеждане на касис. За обезпечаване на инвестицията община Антоново кандидатства по Програмата за развитие на селските райони. В проекта е заложено и закупуване на техника за новите насаждения. Целият размер на дейностите по разширяване на масивите и заетостта е 240 000 лв.

Общината има внесен проект за финансиране от програма “Развитие на човешките ресурси” по схемата за Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж.

Одобрена е концепция за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОПРЧР и ОП НОИР. Предстои подготовка на проект за финансиране, уточни Исмаил Ибрямов.

Коментари

Задължително поле