Създават STEM центрове в три варненски училища

Елитната Математическа гимназия във Варна е едно от училищата, в които ще бъде създаден STEM център.

STEM центрове за интегрирано преподаване на наука, технология, инженерство и математика ще бъдат създадени в три варненски училища по програмата на Министерството на образованието и науката, съобщиха от общинската дирекция "Образование и младежки дейности". За целта Математическата гимназия "Д-р Петър Берон" получава от държавата 300 000 лв.,  ОУ "Капитан Петко Войвода" – 50 000 лв., а Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи  към Техническия университет ще бъде финансирана с 42 000 лв. 

Дебютният училищен STEM център във Варна бе изграден миналата година в Морската гимназия с 300 000 лв., осигурени от МОН. Реализирането на програмата STEM (Science, Technology, Engineering, Math) е основано на идеята за фокусирано обучение по тези направления чрез интердисциплинарен и приложен подход. Вместо четирите дисциплини да се преподават отделно, тя ги интегрира в последователни модели на обучение, базирани на реалното приложение на знанията.

 

Коментари

Задължително поле