С близо 100 000 лева подобриха социалната структура в Елена

Приключи важен за община Елена проект, с който ще се осъществяват дейности, включени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 година. Чрез надграждане на дейностите в Дневния център за деца с увреждания в града и прилагане на програма с вече създадени услуги „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ се цели да се повиши тяхната ефективност.elena4

Проектът „Модерна социална инфраструктура – по-добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“ е в подкрепа на деинституализацията на грижите за деца и се реализира с безвъзмездната финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Стойността на заданието е 99 571 лв., а срокът за изпълнение на договора бе 12 месеца.

За реализирането на услугата се създаде база на първия етаж на ученическото общежитие на СУ „Иван Момчилов“, като се преустроиха две от помещенията. В тях са обособени психосензорна стая и кътове за почивка и за трудотерапия на деца с увреждания. Ремонтирано е и дворното пространство. Центърът за ранна интервенция, до който е изграден и достъп на хора с увреждания, е оборудван и обзаведен подходящо за трудотерапевтичните дейности и за отдих на децата. Оборудването дава възможност за прилагане на нови подходи и програми за ранно детско развитие. С тези подобрения ще се осигурява по-качествена работа по предоставяните вече услуги – ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа, мобилна работа, консултиране, почасова грижа, работа с деца с психични проблеми.

Коментари

Задължително поле