С тестове ще приема и МУ- София

Изпитът по биология ще е с два модула

Изпитът по химия ще е с три елемента

И Медицински университет- София ще приема с тестове за учебната 2022-2023 г. за специалностите - медицина, фармация и дентална медицина. За настоящата приемна кампания форматът на изпита остава непроменен.

От догодина изпитът по биология ще е тест от два модула. Първият ще съдържа 20 тестови задачи с един верен отговор или комбинация от повече от един верен отговор. Вторият ще се състои от 2 или 3 отворени въпроса, които изискват графично представяне на биологични структури или процеси чрез схеми, модели и символи. Продължителността на този модул ще е 90 минути. Програмата за изпита по биология ще включва материал от задължителната подготовка по Биология и здравно образование (от 8, 9, и 10-ти клас на гимназиите) и материал от профилираната подготовка (11 и 12-ти клас).

Досега изпитът по химия бе решаване на две логически задачи. От догодина обаче той също ще е различен и ще съдържа три елемента. Първият ще съдържа 48 тестови въпроса. Вторият ще представлява задача по обща и неорганична химия, включваща 8-10 реакции, а третият аналогична задача, но по органична химия.

Отговорите ще бъдат представени с изравнени химични уравнения. Кандидат-студентският изпит ще е 4 часа.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Образование