С 15 000 души се е увеличило икономически активното население в Търновско

Заетостта е с 10% по-висок от 2018 година

Във Великотърновска област през миналата година икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 124 500. В сравнение с 2018 г. са се увеличили с близо 15 000 души. Коефициентът на икономическа активност е 61.1%, като при мъжете е 67.8%, а при жените - 55%.

Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години през 2019 г. в областта е 122 000. От всички заети лица 76 000 са със средно образование, 37 000 - с висше образование, и 9 000 са с основно и по-ниско образование.

Коефициентът на заетост през 2019 г. в област Велико Търново е почти 60% и е с около 10 процентни пункта по-висок спрямо предходната година, като при мъжете е 66.3%, а при жените - 54%. Най-висок коефициент на заетост имат висшистите - 77.3%, следвани от лицата със средно образование - 67.1%, и от лицата с основно и по-ниско образование -21.0%.

Лицата извън работната сила на 15 и повече навършени години през 2019 г. в областта са 79 200, от които 39.6% са мъже и 60.4% - жени.

Коментари

Задължително поле